Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntynen, Anne
dc.contributor.authorHerneaho, Irina
dc.date.accessioned2016-08-25T08:38:18Z
dc.date.available2016-08-25T08:38:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1572461
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51060
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten maahanmuuttoa käsitellään kevään 2015 eduskuntavaalimateriaaleissa. Teema on politiikassa erityisen ajankohtainen, sillä historiallisen synkkä pakolaistilanne on ajanut ihmisiä hakemaan turvaa aiempaa enemmän myös Euroopasta. Samaan aikaan maahanmuuttoa vastustavat ja jopa avoimen rasistiset liikkeet ja puolueet ovat kasvattaneet kannatustaan ympäri maanosaa. Maahanmuuttopoliittiset linjaukset pyritään legitimoimaan kielenkäytössä. Siksi on tärkeää tutkia, miten Suomen poliittinen eliitti maahanmuuttoa merkityksellistää. Tutkimus pohjautuu kriittisen diskurssianalyysin viitekehykseen, mikä näkyy kiinnostuksena kielenkäytön ja vallan suhteeseen. Keskiössä on se, miten eriarvoisuutta tuotetaan tai haastetaan kielenkäytössä. Hyödynnän tutkimuksessa faircloughilaista kolmitasoista analyysimallia: kielen analyysin lisäksi pohdin tekstien tuotantoon ja vastaanottamiseen liittyviä kysymyksiä sekä laajempaa yhteiskunnallista kontekstia ja tekstien mahdollisia ideologisia vaikutuksia. Tutkimuksen aineisto koostuu kaikkien eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien maahanmuuttoa käsittelevistä osista sekä lisäksi perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta. Tavoitteena on selvittää, millainen kuva maahanmuutosta ja maahanmuuttajista aineiston pohjalta rakentuu. Kielen analyysissa hyödynnän systeemis-funktionaalisen kieliteorian analyysikäsitteistöä. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia maahanmuuttoon liittyviä diskursseja aineistosta on löydettävissä? 2. Millaisin kielellisin keinoin diskursseja rakennetaan? Aineistosta erottuu neljä erilaista diskurssia, jotka ovat yleisyysjärjestyksessä talous-, ihmisoikeus-, turvallisuus- sekä nationalistinen diskurssi. Kaikkia diskursseja hyödyntää vähintään kaksi puoluetta. Talousdiskurssissa maahanmuutto merkityksellistään ilmiöksi, jonka oikeutus riippuu sen vaikutuksesta kansantalouteen. Tarpeellisiksi maahanmuuttajiksi representoidaan koulutetut ja osaavat työperäiset maahanmuuttajat, kun taas humanitaarisista syistä maahan tulleet esitetään lähinnä kuluerinä. Ihmisoikeusdiskurssissa huomio on hyötynäkökulman sijaan maahanmuuttajien oikeuksien toteutumisessa. Tämä on diskursseista ainoa, jonka voi tulkita pyrkivän haastamaan epäsymmetrisiä valtasuhteita. Turvallisuusdiskurssissa sekä nationalistisessa diskurssissa maahanmuutto merkityksellistetään uhaksi: edellisessä kyse on rikollisuuden ja terrorismin tapaisista konkreettisista turvallisuusuhista, jälkimmäisessä taas symbolisesta, oletetusta erilaisuudesta juontuvasta uhasta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (145 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.othertekstintutkimus
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kielioppi
dc.subject.othermaahanmuutto
dc.subject.otherpolitiikka
dc.titleMaahanmuuttodiskurssit eduskuntapuolueiden vuoden 2015 vaalimateriaaleissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608253866
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2016-08-25T08:38:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysotekstintutkimus
dc.subject.ysosysteemis-funktionaalinen kielioppi
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysodiskurssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record