Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorSalmi, Lilja
dc.date.accessioned2016-06-03T14:47:35Z
dc.date.available2016-06-03T14:47:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545416
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50099
dc.description.abstractOpiskelijoiden itseohjautuvan kielenoppimisen tukeminen on usein yksittäisen kielenopettajan vastuulla, eikä materiaaleja tämän prosessin avustamiseen ole aina helposti saatavilla. Itseohjautuvan oppimisen tärkeys on kuitenkin entisestään korostunut nyky-yhteiskunnassa, jossa elinikäinen oppiminen ja itsenäinen toimijuus ovat keskeisiä arvoja. Myös uudessa, vuonna 2015 voimaan tulleessa lukion opetussuunnitelmassa itseohjautuvan oppimisen tukemisen merkitystä on korostettu. Opetussuunnitelmassa on myös asetettu tavoitteeksi oppiainerajat ylittävän oppimisen lisääminen. Näistä syistä itseohjautuvaan kieltenoppimiseen opastava materiaalipaketti voisi auttaa toisen asteen opettajia vastaamaan paremmin sekä opetussuunnitelman että oppilaiden tarpeisiin. Itseohjautuvassa oppimisessa päätösvalta ja vastuu oppimisesta siirtyvät opettajalta oppijalle, jonka tehtävänä on suunnitella, seurata ja arvioida omaa oppimistaan. Näin opiskelija tulee tietoiseksi omista oppimisprosesseistaan ja pystyy näin hyödyntämään paremmin sekä saamaansa opetusta että ympäristönsä tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Itseohjautuvalla oppimisella on myös sisäistä motivaatiota ja oppimiseen sitoutumista lisääviä vaikutuksia, ja sitä voidaan käyttää oppijaa voimaannuttavana työskentelymuotona. Oppimateriaalipaketin oppimiskäsitys pohjautuu sosiokulttuuriseen viitekehykseen, jonka mukaan kieltä opitaan kommunikaation avulla ja sen kautta. Oppimiskäsityksessä korostetaan vuorovaikutuksen, metakognitiivisten taitojen ja oppimisympäristön vaikutusta oppimiseen. Paketin tehtävät on suunniteltu kannustamaan oppijaa hyödyntämään erilaisia oppimisstrategioita ja vaihtelevia, autenttisia materiaaleja joustavasti sekä yhdessä että yksilöinä. Eri strategioiden ja taitojen lisäksi oppijat harjoittelevat tavoitteiden asettamista, omien oppimisprosessiensa valvontaa ja itsearviointia. Materiaali on järjestetty aikataulun sijaan teemoittain, jotta opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä suunnitella kurssisisällöt vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Materiaalissa käsiteltävät teemat ovat kielitietoisuus, kriittinen ajattelu, oman toiminnan ohjaaminen, lukeminen, kuunteleminen, kirjoittaminen, puhuminen ja sanasto. Materiaali tarjoaa oppijoille erilaisten harjoitteiden ja tehtävien lisäksi mahdollisuuden laajempien oppimisprojektien toteutukseen aina tavoitteiden asettelusta ja projektin suunnittelusta tulosten esittelyyn ja oman toiminnan arviointiin. Vaikka materiaalipaketti on lähtökohtaisesti suunniteltu toimimaan lukion valinnaisen kielikurssin pohjana, voidaan materiaalia hyödyntää paitsi täydentämään muuta toisen asteen kielenopetusta myös sekä vanhempien että nuorempien oppijoiden kanssa. Materiaalia ei ole lähtökohtaisesti sidottu mihinkään kieleen, joten se soveltuu myös oppiainerajat ylittävään tai kansainvälisten ryhmien opettamiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (258 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSelf-direction
dc.subject.otherforeign language learning
dc.subject.othermaterial package
dc.titleDo it yourself : a material package for encouraging self-direction in upper secondary school language learning
dc.title.alternativeMaterial package for encouraging self-direction in upper secondary school language learning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606032871
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2016-06-03T14:47:36Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record