Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorKorhonen, Tiina
dc.date.accessioned2016-05-24T16:14:12Z
dc.date.available2016-05-24T16:14:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542062
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49912
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien käsityksiä opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta esiopetuksessa ja ensimmäisellä luokalla. Tutkimuksen aineistona oli yhden opettajaryhmän (4 opettajaa) litteroitu ryhmäkeskusteluaineisto. Aineisto oli kerätty lukuvuonna 2014–2015 osana Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (Skidi-Kids) -ohjelman tutkimushanketta Vuorovaikutusprosessit ja hyvinvoinnin tukeminen. Analyysimenetelmänä oli fenomenografinen analyysi. Tutkimustulosten mukaan tutkimukseen osallistuneet opettajat määrittelivät opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta oppimistilanteissa kokonaisvaltaisesti, liittäen siihen palautteen antamisen, resurssit opetuksen järjestämiselle sekä näkemyksen vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä oppilaiden osallisuudelle. Oppilaan osallisuutta opetustilanteiden vuorovaikutuksessa pidettiin erittäin tärkeänä, mutta käytännössä sille nähtiin olevan vain vähän aikaa, halua ja resursseja. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) painopisteiden kanssa, joissa korostuu lapsen osallisuus opetuksessa ja opetuksen suunnittelussa sekä vuorovaikutteisen oppimisen sisäistämisen edellyttämä ajatustyö ja uudet toimintatavat. Tutkimus luo uusia näkökulmia osallistavalle opettajan ja oppilaiden väliselle vuorovaikutukselle sekä tuo opettajien näkökulman ajankohtaiseen keskusteluun luokkahuonevuorovaikutuksen edistämisestä ja sitä haastavista tekijöistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherOpettajan ja oppilaan vuorovaikutus
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.otherfenomenografia
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.otheralkuopetus
dc.title"Et antaa vaan palaa siinä hetkessä" : opettajien käsityksiä opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta opetustilanteissa
dc.title.alternativeOpettajien käsityksiä opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta opetustilanteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605242686
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2016-05-24T16:14:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoalkuopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record