Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorHokkanen, Samu
dc.date.accessioned2016-05-17T16:18:40Z
dc.date.available2016-05-17T16:18:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49816
dc.description.abstractTeknologian kehitys on muuttanut yhteiskuntaa ja tapaamme elää elämäämme. Tätä muutosta on alettu kutsumaan digitalisaatioksi. Digitalisaatio ei ole pelkästään uusia teknologisia ratkaisuja. Sillä tarkoitetaan uuden teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia muokata uusia toimintatapoja. Pankit ovat hyvä esimerkki toimialasta, joka on keskellä digitaalista murrosta. Digitalisaatio asettaa perinteiselle pankkialalle uusia haasteita ja pakottaa sen mukautumaan. Digitalisaatio muuttaa pankkien tapaa toimia ja palvella asiakkaitaan. Tässä tutkielmassa tarkastellaan digitalisaatiota, sen nykyistä roolia yhteiskunnassa ja sen asettamia uusia haasteita suomalaisille talletuspankeille. Tutkielmassa määritellään digitalisaation käsite ja tarkastellaan siihen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Pankkiliiketoimintaa tarkastellaan esimerkkinä keskittyen erityisesti pankkien kohtaamiin uusiin haasteisiin. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu tieteelliseen aineistoon sekä kotimaisiin tutkimuksiin ja julkaisuihin. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että digitalisaatio-sanan merkitys on muuttunut vuosien varrella ja siihen liittyy oleellisesti erilaisia ilmiöitä. Muutosvoimansa digitalisaatio saa uusien teknologisten ratkaisujen lisäksi ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Digitalisaation myötä pankit kohtaavat uusia haasteita, jotka kohdistuvat konttoreihin, henkilöstöön ja sähköisiin palvelukanaviin. Digitalisaatio tuo mukanaan myös uutta kilpailua ja kilpailijoita pankkisektorille.fi
dc.description.abstractAdvancements in technology have changed the society and the way we live. This change has been named digitalization. Digitalization is not only new technological solutions. It refers to the opportunities to modify new practices by using new technology. Banking industry is a good example of a sector, which is currently in the middle of the digital revolution. Digitalization brings new challenges to the traditional banking industry and forces it to adapt. Digitalization changes the way banks operate and serve their customers. The goal of this thesis is to examine digitalization, its current state in society and the new challenges that Finnish retail banking industry faces. In this study, I define the concept of digitalization and examine different concepts and phenomena related to digitalization. In this thesis retail banking industry is used as an example and the particular focus is on the new challenges that banks face. This thesis is a literature review and it is based on the academic literature as well as Finnish studies and publications. The result of the thesis is that the meaning of digitalization has changed during the years and it involves different concepts and phenomena. Digitalization gets change forces from new technology but also from a change in human behavior. Because of digitalization banks are facing new challenges that are directed to bank branches, staff and electronic service channels. Digitalization will also bring new competition and competitors to the banking sector.en
dc.format.extent29
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherdigitalisaatio
dc.subject.otherverkkopankki
dc.subject.othermobiilipankki
dc.subject.otherpankin haasteet
dc.titleDigitalisaatio ja sen asettamat haasteet pankeille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605172594
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-05-17T16:18:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record