Show simple item record

dc.contributor.advisorJaakkola, Timo
dc.contributor.authorRuokanen, Toni
dc.contributor.authorSalo, Juhani
dc.date.accessioned2016-05-16T08:12:17Z
dc.date.available2016-05-16T08:12:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541458
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49788
dc.description.abstractLiikuntataitojen oppiminen on yksi liikuntakasvatuksen tärkeimmistä tavoitteista. Hyvät lii-kuntataidot auttavat liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa ja arjessa selviytymisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia suomalaisten urheiluseurassa urheilevien lasten ja nuorten koordinaatiota, ketteryyttä ja dynaamista tasapainoa KTK-testillä (Körperkoor-dinationstest für Kinder) mitattuna. Tutkimuksen aineistona käytettiin sekundaariaineistoa, jossa 8–19-vuotiaita (n=1097, poikia 364, tyttöjä 733, ka 12,58 ± 1,80 vuotta) urheiluseurassa urheilevia lapsia ja nuoria oli mitattu KTK-testillä. Aineisto kerättiin syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana ja kyseessä on poikkileikkaustutkimus. Aineiston keräämiseen käytetyt koulut olivat ala- ja yläkouluja Helsingin, Espoon ja Hyvinkään kaupungeista. Lisäksi aineistoa saatiin Kisakallion urheiluopistolla pidetyistä jääkiekon Pikkupohjola -kartoitustapahtumista. Tutkimuksessa vertailtiin eroja KTK-testin tuloksissa neljän eri lajin välillä, jotka olivat uinti, voimistelu, jääkiekko ja jalka- ja koripallo. Eroja verrattiin myös sukupuolten välillä KTK-testin tuloksissa sekä iän yhteyttä KTK-testin tulokseen. Tutkimuksen päätulokseksi saatiin, että uimarit ja voimistelijat erosivat tilastollisesti merkitsevästi muista ryhmistä paremmilla pisteillä KTK-testin kokonaistuloksessa (p < 0.001). Sukupuolten välisessä vertailussa tytöt menestyivät tilastollisesti merkitsevästi poikia paremmin KTK-testin kokonaistuloksessa, sekä osatesteistä esteen yli kinkkauksessa, sivuttaissiirtymisessä sekä tasapainoilussa takaperin, kun taas pojat olivat parempia sivuttaishyppelyssä. Iän lisääntyessä KTK-testin kokonaistulos kasvaa, mutta saavuttaa 11–14-vuoden kohdalla tasannevaiheen jonka jälkeen jatkaa jälleen kasvua. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että eri urheilulajien harrastaminen kehittää koordinaatiota eri tavoin. Yllättävä tulos oli uimareiden hyvä menestyminen KTK-testissä. Tämä selittyy uimareiden korkealla kilpailutasolla. Sukupuolen yhteyttä koordinaation kehittymiseen perus-tellaan poikien ja tyttöjen erilaisilla harrastustaustoilla. Iän yhteyttä koordinaation kehittymiseen pohditaan lasten ja nuorten motorisella kehittymisellä sekä harjoitustuntien kertymisellä. Kuitenkin tutkimuksen rajoitusten takia, tuloksia ei voida yleistää. Lisää tutkimusta tarvitaan urheilulajin ja koordinaation yhteydestä.fi
dc.description.abstractDevelopment of motor skills is one of the prime goals of physical education. Good motor skills help adopting physically active lifestyle and coping everyday life. The aim of this research is to study coordination skills, agility and dynamic balance of Finnish children and youngsters participating in sports clubs measured by KTK-test (Körperkoodinationstest für Kinder). This study was a cohort study. Data of this study was secondary data, of which 8—19-year old children and youngsters involved in sports club activity (n=1097, boys 364, girls 773, mean 12,58 ± 1,80 years) were measured with KTK-test. Data was gathered during autumn 2013 and spring 2014. Data was gathered from primary and secondary schools from area of Helsinki, Espoo and Hyvinkää. In addition, data was received from Pikkupohjola talent identification events, which were held in Kisakallio sports academy. Differences in the results of KTK-test were studied between four sport categories, which were swimming, gymnastics, soccer + basketball and ice hockey. Differences between genders and age in KTK-test were also studied. The main result of this study was that swimmers and gymnasts differed statistically from other groups by having scored better in KTK-test (p < 0.001). Comparing genders, the girls scored statistically better than boys in mean of overall result of KTK-test and also in hopping for height, moving sideways and walking backwards, while boys scored better in jumping sideways. Increase of age increased the overall score of KTK-test, but between ages of 11—14 the increase is smaller and after this the increase is more rapid. The conclusion is different sports develop motor coordination in different ways. Surprising result was the good success of swimmers in overall KTK-test result. This is explained by swimmers high competitive level. Effects of gender on the development of coordination are based on differences of sport activities of boys and girls. Connection of age and development of coordination is based on the motor development of children and youngsters and the increase of hours used for training. However, due to lack of outer validity of this research, the results cannot be exploited wide. More research is required to further study connection between type of sports and motor coordination.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermotoriset taidot
dc.subject.otherKTK-testi
dc.subject.otherkoordinaatio
dc.subject.otherketteryys
dc.subject.otherdynaaminen tasapaino
dc.titleKoordinaatio, ketteryys ja dynaaminen tasapaino suomalaisilla urheiluseurassa urheilevilla nuorilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605162555
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-16T08:12:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysomotorinen oppiminen
dc.subject.ysokoordinaatio
dc.subject.ysotasapaino
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record