Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus Anna-Maija
dc.contributor.advisorVirtanen Tuomo
dc.contributor.authorKoivu, Eerikki
dc.date.accessioned2016-05-10T18:58:42Z
dc.date.available2016-05-10T18:58:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1532899
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49711
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden yläkoulun 7. luokalla raportoimaa toiminnallista kiinnittymistä ja sitä mahdollisesti ennustavia alakoulun 6. luo-kan tekijöitä. Ala- ja yläkoulun välisen nivelvaiheen tutkiminen on tärkeää, koska nivelvaiheen uskotaan olevan merkittävä vaihe lasten ja nuorten kehityk-sessä. Tutkimus toteutettiin lineaarisella regressioanalyysillä, jossa selitettävänä muuttujana oli oppilaiden raportoima toiminnallinen kiinnittyminen 7. luokalla ja selittävinä muuttujina olivat oppilaan sukupuoli, koulumenestys ja oppilai-den raportoimat sosiaalisen tuen kokemukset (perheen, opettajan ja vertaisten tuki) sekä toiminnallinen kouluun kiinnittyminen 6. luokalla. Tutkimus on osa laajaa Alkuportaat-tutkimusta, jonka osallistujia on seurattu esiopetusiästä pe-ruskoulun 9. luokalle. Tutkimuksen keskeisiksi tuloksiksi nousivat toiminnallisen kouluun kiin-nittymisen pysyvyys ala- ja yläkoulun nivelvaiheessa. Oppilaiden 6. luokalla raportoima toiminnallinen kouluun kiinnittyminen oli vahvasti yhteydessä heidän 7. luokalla raportoimansa toiminnallisen kouluun kiinnittymisen kans-sa. Myös 6. luokan koulumenestyksen ja oppilaiden 7. luokalla raportoiman toiminnallisen kouluun kiinnittymisen välillä oli positiivinen yhteys. Tämä tar-koittaa sitä että, keskiarvon mukaan 6. luokalla paremmin menestyneet oppilaat raportoivat korkeampaa toiminnallista kouluun kiinnittymistä 7. luokalla. Tu-lokset vahvistavat näkemystä siitä, että ala- ja yläkoulun välisen nivelvaiheen tutkiminen on tärkeää ja se on merkittävä vaihe lasten ja nuorten kehityksessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKouluun kiinnittyminen
dc.subject.otherala- ja yläkoulun nivelvaihe
dc.subject.othertoiminnalli-nen kouluun kiinnittyminen
dc.subject.otheremotionaalinen kouluun kiinnittyminen
dc.subject.otherkoulu-menestys
dc.titleToiminnallinen kouluun kiinnittyminen ala- ja yläkoulun nivelvaiheessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605102479
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-05-10T18:58:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoopintomenestys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record