Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorLeinonen, Anna
dc.date.accessioned2016-05-03T13:26:57Z
dc.date.available2016-05-03T13:26:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1529789
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49627
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tehtävänä oli saada selville jyväskyläläisen peruskoulun 7.-9. luokkalaisten oppilaiden mielipiteitä X-breikki -taukoliikuntapelistä. Lisäksi tutkimus antoi tietoa siitä, millaisia vaikutuksia oppilaat kokivat taukoliikunnalla olevan oppimiseen tunneilla ja millaisia ajatuksia oppilailla oli liikunnan ja oppimisen välisistä yhteyksistä yleisesti. Tutkimukseen osallistui yhteensä 117 seitsemäs-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista oppilasta yhdestä jyväskyläläisestä peruskoulusta. Tutkimukseen osallistui 57 tyttöä ja 60 poikaa. Tutkimus toteutettiin neljän viikon mittaisena kokeiluna, jossa seitsemän opettajaa käyttivät X-breikki -taukoliikuntapeliä oppituntiensa aikana. Tämän jälkeen tutkimuksen aineisto kerättiin X-breikki -kokeiluun osallistuneilta oppilailta kyselylomakkeiden avulla. Aineiston tilastolliseen analysointiin käytettiin IBM SPSS Statistics 20 -ohjelmaa. Aineistoa kuvattiin prosenttiosuuksilla ja keskiarvoilla. Avoimet kysymykset analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tilastollista merkitsevyyttä arvioitaessa käytettiin t-testiä ja yksisuuntaista ANOVA -varianssianalyysia. Merkitsevyyden rajana käytettiin arvoa p<.05. Tutkimus osoitti, että oppilaiden mielestä istumisen katkaiseminen oppitunneilla on tärkeää. X-breikki -taukoliikuntapeli oli oppilaille mieluinen tapa katkaista istumista oppitunneilla. Oppilaat kokivat X-breikki -pelin lisäävän vireyttä ja parantavan keskittymistä lopputuntiin. Liikkumisella oli oppilaiden mielestä samankaltaisia vaikutuksia kuin taukoliikunnalla ja liikkumisen jälkeen olo koettiin virkeäksi ja levolliseksi. Liikkumisen jälkeen koulutehtäviä jaksettiin tehdä tehokkaammin. Tilastollisesti merkitsevä ero oli siinä, että tytöt kokivat jaksavansa tehdä tehtäviä poikia tehokkaammin liikkumisen jälkeen. Oppilaat kokivat, että X-breikki -peli ei kuitenkaan parantanut tunnin työrauhaa tai saanut heidän oloaan rauhalliseksi. Liikuntatunnin jälkeisellä tunnilla ei myöskään koettu työrauhaa paremmaksi tai oloa rauhalliseksi eikä yleisesti liikkumisen jälkeen tunnettu oloa rauhalliseksi. X-breikki -kokeilu ei innostanut oppilaita kokeilemaan X-breikkejä vapaa-aikana eikä suunnittelemaan omia X-breikkejä. Kehitysehdotuksina nousi esiin X-breikkien tekeminen liikunnallisemmiksi, vaikeammiksi ja pidemmiksi. Yläkouluikäiset oppilaat kokivat ristiriitaisesti liikunnan ja oppimisen väliset yhteydet. Tutkimuksen mukaan taukoliikuntaa ja liikkumista on kuitenkin tärkeä toteuttaa ja lisätä kouluissa sen vireyttä ja jaksamista lisäävän vaikutuksen vuoksi.fi
dc.description.abstractThe purpose of this Master´s thesis was to find out the opinions of upper comprehensive school pupils about X-breikki -game. The purpose was also to find out whether the pupils notice any connections between X-breikki and learning. They were also asked for their opinions about the connections between physical activity and learning. The study involved 117 participants of whom 57 were girls and 60 boys. They were seventh, eighth, and ninth graders from an upper comprehensive school in Jyväskylä. The study took four weeks during which seven teachers used X-breikki -game in their lessons. The data for this study was gathered by using questionnaires for the pupils after the experiment period. The data was analyzed using IBM SPSS statistics 20 -program. Percentages and mean values were used to describe the data. Open questions were analyzed with a qualitative content analysis. Assessing statistical significance, t-test and ANOVA -variance analysis were used. Significant level was p<.05 in t-test and p<.05 in variance analysis. The study demonstrated that the pupils consider it important to take breaks from sitting during the lessons. For the pupils X-breikki -game was an enjoyable way of taking a break from sitting. They felt that X-breikki increased their vitality and made their focusing better towards the end of the lesson. The overall physical activity had similar effects and after exercise the pupils felt that they had more energy to do school assignments. Statistically significant difference was that girls noticed this last mentioned positive effect more than boys. However, the game neither increased peaceful atmosphere in classroom nor made pupils feel calm. They felt the same way after physical education lesson and overall physical activity. The X-breikki -game neither inspired pupils to try it during their free time nor to plan their own versions of X-breikki. Pupils thought that X-breikki games should be sportier, more difficult and longer. In conclusion, the study gave conflicting information about how upper comprehensive school pupils experience the connections between physical activity and learning. According to the study, however, it is important to do and increase physical exercise during lessons and overall physical activity in schools because of its positive effect on vitality and energy to do assignments.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherX-breikki
dc.titleX-breikkaamalla keskittymistä oppitunneille? : yläkoululaisten kokemuksia X-breikki -taukoliikuntapelistä ja liikunnan vaikutuksista oppimiseen
dc.title.alternativeYläkoululaisten kokemuksia X-breikki -taukoliikuntapelistä ja liikunnan vaikutuksista oppimiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605032407
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-03T13:26:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotaukoliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record