Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorLaine, Eija
dc.date.accessioned2016-04-18T17:58:33Z
dc.date.available2016-04-18T17:58:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1525891
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49364
dc.description.abstractLaine, Eija. 2016. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kokemuksia joukkoon kuulumisen tunteesta kahdessa erilaisessa koulukontekstissa. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 88 s. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten erityistä tukea tarvitseva oppilas kokee joukkoon kuulumisen tunnetta kahdessa erilaisessa koulukontekstissa, ja miten koulun toimintakulttuuri on yhteydessä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kokemaan joukkoon kuulumisen tunteeseen. Joukkoon kuuluminen on inhimillinen tarve. Joukkoon kuulumisen tunne on henkilökohtainen ja yksilöllinen kokemus siitä, että on arvostettu ja merkityksellinen yhteisölleen. Tämä laadullinen tutkimus on lähestymistavaltaan fenomenologinen, ja perinteeltään hermeneuttinen. Analysoitu aineisto koostuu erityistä tukea tarvitsevan oppilaan, vanhempien ja opettajien haastatteluista. Haastattelujen analysoinnissa käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kokemus joukkoon kuulumisen tunteesta poikkesi toisistaan kahdessa eri koulussa. Oppilas koki joukkoon kuulumisen tunnetta koulussa, jossa oli erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri. Koulun toimintakulttuurilla havaittiin olevan yhteyttä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kokemaan joukkoon kuulumisen tunteeseen. Koulun toimintakulttuuri, joka auttaa erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta liittymään koulu- ja luokkayhteisöön ja edistää joukkoon kuulumisen tunnetta, parantaa sekä yksilön että koko yhteisön hyvinvointia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherjoukkoon kuulumisen tunne
dc.subject.otherinkluusio
dc.subject.othersosiaalinen osallisuus
dc.subject.othertoimintakulttuuri
dc.titleErityistä tukea tarvitsevan oppilaan kokemuksia joukkoon kuulumisen tunteesta kahdessa erilaisessa koulukontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604182238
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-04-18T17:58:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record