Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo.
dc.contributor.advisorTaajamo, Matti.
dc.contributor.advisorSaarinen, Jaana.
dc.contributor.authorRanta-Nilkku, Hanna-Reetta
dc.date.accessioned2016-03-16T14:51:23Z
dc.date.available2016-03-16T14:51:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524508
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49085
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan opettajan ja ohjaajan pedagogista ajattelua. Pedagogista ajattelua pidetään opettajan ajattelun ja toiminnan tutkimuksen yhtenä keskeisenä käsitteenä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opettajan pedagoginen ajattelu ja ohjaajan pedagoginen ajattelu rakentuvat kolmen suomalaisen väitöstutkimuksen pohjalta. Lähtökohtana oli näkemys opettajan ja ohjaajan pedagogisen ajattelun yhteisestä kentästä counpeda-mallin (counselling, pedagogics) pohjalta. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta suomalaisesta väitöstutkimuksesta, jotka valittiin harkinnanvaraisella otannalla. Näissä tutkimuksissa on selvitetty toisen asteen ammatillisen koulutuksen eri alojen opettajien pedagogista ajattelua sekä luokanopettajakoulutuksen ohjatussa harjoittelussa olevien opiskelijoiden ja heidän harjoittelun ohjaajiensa ammatillista kehittymistä, johon keskeisesti liittyy pedagoginen ajattelu. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä ja lähtökohtana oli hermeneuttinen lähestymistapa. Aineisto luokiteltiin tutkimuskysymysten pohjalta. Luokittelun pohjalta aineistosta koottiin tulokset referoiden tutkimuslähteitä. Tulokset jaettiin analyysin pohjalta neljään kokonaisuuteen: 1) ohjauksen ja opetuksen käyttöteoreettinen taso, 2) ohjaus- ja opetusfilosofinen taso, 3) ammatillisen kompetenssin taso sekä 4) kulttuurinen ja yhteiskunnallinen taso. Opettajan ja ohjaajan ammatillinen kehittyminen näyttää nousevan keskeiseksi käsitteeksi näiden neljän kokonaisuuden pohjalta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpedagoginen ajattelu
dc.subject.otheropettajan ajattelun tutkimus
dc.subject.otherpedagogiikka
dc.subject.otherohjaus
dc.subject.otherammatillinen kehittyminen
dc.titleOpettajan ja ohjaajan pedagoginen ajattelu osana ammatillista kehittymistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603161866
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-03-16T14:51:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysopedagoginen ajattelu
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoajattelu
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record