Show simple item record

dc.contributor.advisorSuvi Saarikallio
dc.contributor.authorLaurila, Maiju
dc.date.accessioned2016-02-26T12:09:01Z
dc.date.available2016-02-26T12:09:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523257
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48949
dc.description.abstractTeknologinen kehitys on muuttanut musiikkitoiminnan mahdollisuuksia, seniorit ovat yksi tärkeä kohderyhmä, mutta aiheesta on varsin vähän tutkimusta. Senioreiden osuus väestöstä kasvaa Suomessa ja tilausta seniorimusiikkitoiminnalle on näin yhä enemmän. Tämä tutkimus keskittyy kysymykseen siitä onko musiikkiteknologisesta hyödykkeestä tällaisessa toiminnassa hyötyä vai haittaa, ja millä tavoin. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti senioreiden omiin näkemyksiin ja kokemuksiin tablettitietokoneiden käytöstä. Tutkimuskysymykset kohdistuvat mm siihen, tekeekö tablettitietokoneen käyttäminen musisoimisesta senioreille helpompaa vai pikemminkin päinvastoin ja minkälaisia asenteita senioreilla on teknologian hyödyntämistä kohtaan. Tutkimus on tapaustutkimus musiikkiteknologiaa hyödyntävästä työpajakokeilusta, joka toteutettiin Jyväskylän kansalaisopistossa lukuvuonna 2012-2013. Lukuvuoden aikana ryhmä senioreita kokoontui 1,5 tunnin mittaisille työpajoille kerran viikossa. Tapaamisten aikana seniorit tutustuivat musiikkiin ja musisoivat yhdessä pääosin tablettitietokoneita apuna käyttäen. Myös ns. oikeita instrumentteja hyödynnettiin, mutta pääasiassa lauloimme ja säestimme laulua tablettitietokoneilla GarageBand –nimistä ohjelmistoa käyttäen. Kokeilussa opettajia oli työpajoilla saman verran kuin senioreita ja työskentelimme pääosin yhdessä, mutta seniorit saivat myös henkilökohtaista ohjausta tabletin – ja musiikkiohjelmiston käytössä. Tutkimusaineisto koostui neljästä osallistuneille senioreille tehdystä kyselystä. Osa kyselyistä toteutettiin myös osallistuneille opettajille. Lisäksi aineistona toimivat muu saatu palaute ja osallistujien kokemukset sekä tutkijan havainnot työpajoilta. Tutkittavat olivat eläkeläisiä ja musiikista kiinnostuneita henkilöitä, jotka kerättiin kansalaisopiston kursseilla olleiden, ja kursseille ilmoittautuneiden joukosta. Tutkimuksessa havaittiin, että motorisesti teknologia tekee soittamisen helpommaksi ja teknologian hyödyntämisessä on monia etuja. Seniorit itse kokivat tabletilla soittamisen muita instrumentteja helpommaksi. Kuitenkaan ei kokeilulla havaittu olevan vaikutusta senioreiden musiikin harrastamiseen. Kuitenkin he kokivat oppineensa uutta ja saivat positiivisia kokemuksia musiikin, teknologian ja oman oppimisen kanssa. Vaikka pitkittäisvaikutusta musiikin harrastamiseen tai teknologian käyttöön ei todettu, saatiin kokeilusta positiivista näyttöä teknologian hyödyntämisestä seniorimusiikkitoiminnassa. Kokeiluja ja alan tutkimusta kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin. Seniorit ovat yhä kasvava väestöryhmä ja teknologian kehitys tuo koko ajan uusia mahdollisuuksia musiikkikasvatuksen kentälle.fi
dc.description.abstractTechnology development has changed the education field and brought some new opportunities. Senior students are a big group of people. Using technology in education for them, is very little researched. Currently, older population grows a lot in Finland. Therefore, we will have a bigger need for music education for older people in the future. This research focuses on one question: Does using technology bring more opportunities to music activities for senior students and what kind of opportunities, or does it bring more challenges than opportunities. Research focuses on students’own experiences of the activities we had during the research and how did they feel about using tablet in music activities. Did it make playing easier than it would have been with traditional musical instruments? What kind of attitude did they have and did the experience have an effect on their picture of their own knowledge what comes to technology or/and music? Research is case research in music actions which happened at Jyväskylä Adult Education Center in years 2012-2013. Our group got together 15 times during the semester, 1,5 hours per activity. We met once a week. We sang and played with tablets and also with traditional musical instruments. We used GarageBand program with tablets. In activities there were as many teachers then there were students. Most of the time we played and sang together but seniors also got individualized help and teaching with using GarageBand with tablet. Exploratory material gathered with three questionnaires made during and after the period of activities. Some of the questionaires were answered by the seniors and some by their teachers in the music activity class. We also used the experiences and feedback that we got during the activities as a material . The people that participated in the research are the senior people who applied in music classes at Adult Education Center and instructors are the teachers collected from the teachers at Adult Education Center. Seniors reported that technology made playing easier for them. However, the experience in this project didn’t have long term effect on going for music or using technology. All seniors reported they learned music and technology skills. In summary the students had positive experience and we got a great example of music technology usage among seniors. However, we need more research and experiences like this study in order to find new ways to use technology in music education. Aging population will bring new challenges for music education in Finland. Technology development and its usage in music education enables us to improve music education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (102 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherMusiikkiteknologia
dc.subject.othersenioripedagogiikka
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.titleHopeasointu : tapaustutkimus musiikkiteknologian hyödyntämisestä työpajamuotoisessa seniorimusiikkitoiminnassa Jyväskylän kansalaisopistossa lukuvuonna 2012-2013
dc.title.alternativeTapaustutkimus musiikkiteknologian hyödyntämisestä työpajamuotoisessa seniorimusiikkitoiminnassa Jyväskylän kansalaisopistossa lukuvuonna 2012-2013
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602261710
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2016-02-26T12:09:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkiteknologia
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysotyöpajat
dc.subject.ysogeroteknologia
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysokansalaisopistot
dc.subject.ysotaulutietokoneet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record