Show simple item record

dc.contributor.authorMoberg, Milja
dc.date.accessioned2016-02-23T10:44:27Z
dc.date.available2016-02-23T10:44:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522904
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48900
dc.description.abstractMoberg, M. 2016. ”Rasvaton kroppa -syndrooma”: Diskurssianalyyttinen tutkimus liikunnan ja kehonkuvan yhteyksistä fitness-blogeissa. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 74 sivua. Paneudun tutkimuksessani siihen, millaisena liikunnan ja kehonkuvan välinen suhde näyttäytyy fitness-blogeissa. Kiinnostuksen kohteena on paljon huomiota herättänyt ajankohtainen ilmiö naisten lihaksikkaan vartalon tavoittelun ja kuntosaliharjoittelun ympärillä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia merkityksiä liikunnalle rakentuu ulkonäön ja kehonkuvan osalta fitness-blogeissa, ja millaisena toimijuus näyttäytyy näiden blogien kirjoituksissa. Aineistona toimii kolmen suomenkielisen fitness-blogin liikuntaa ja kehonkuvaa yhtäaikaisesti käsittelevät kirjoitukset. Blogit on arvottu kesällä 2014 fitfashion.fi sivuston suosituimpien naisten ylläpitämien blogien joukosta. Analyysi on toteutettu aineistolähtöisesti diskurssianalyyttistä tutkimusotetta soveltaen. Kielenkäyttöä tarkastelemalla paneudun siihen, miten fitness-blogien kirjoittajat ja lukijat tekevät asioita ymmärrettäviksi. Nimesin aineistosta viisi liikunnan ja ulkonäön välistä suhdetta kuvastavaa merkityskokonaisuutta, sekä seitsemän toimijuuksia ilmentävää subjektiasemaa. Näiden perusteella ilmiö naisten lihaksikkaamman ulkomuodon tavoittelun ympärillä näyttäytyy moninaisena. Rakentuvat merkitykset ja toimijuudet lähestyvät liikuntaa ulkonäön ja kehonkuvan osalta erilaisista näkökulmista muodostamatta yhtenäistä linjaa. Liikunnan ja ulkonäön välistä yhteyttä kuvataan niin negatiivisessa, positiivisessa kuin neutraalissakin valossa. Liikunta nähdään muun muassa keinona muokata ulkonäköä ja vastata kulttuurin kauneusihanteisiin. Toisaalta se koetaan ulkonäöllisten ongelmien aiheuttajana, ja toisaalta taas ratkaisuna niihin. Ulkonäkö nähdään paikoin myös liikkumisen osalta toissijaisena. Vaikka positiivista suhtautumista liikuntaa sekä ulkonäköä kohtaan pidetään tavoittelemisenarvoisena lähestymistapana, ovat ulkonäköön liittyvät tavoitteet ja epävarmuudenaiheet kuitenkin vahvasti läsnä. Suhtautuminen ulkonäköön ja liikkumiseen näyttäytyykin paikoin jopa ristiriitaisena. Omaa suhdetta ulkonäköön ja liikuntaan tarkastellaan ja pohditaan hyvin kriittisesti, ja itseä määritellään muiden kautta. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevien on ymmärrettävä mistä ajankohtaisissa ilmiöissä on kysymys, jotta niihin liittyvät mahdolliset negatiiviset lieveilmiöt tunnistettaisiin ja voitaisiin välttää. Median, sekä haasteellisten ja epärealististen kauneusihanteiden ympäröimässä kulttuurissa nuoria tulisi tukea positiivisen kehonkuvan rakentamisprosessissa. Jotta ilmiötä voitaisiin ymmärtää vielä paremmin, tarvitaan kuntosaliharjoittelun ja kehonkuvan välisestä suhteesta lisää tietoa. Koska miehet eivät myöskään ole kulttuuristen kehoihanteiden ulkopuolella, tulisi molemmat sukupuolet huomioida tällä tutkimuksen saralla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (78 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherfitness
dc.subject.otherblogi
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherkehonkuva
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.title"Rasvaton kroppa -syndrooma" : diskurssianalyyttinen tutkimus liikunnan ja kehonkuvan yhteyksistä fitness-blogeissa
dc.title.alternativeDiskurssianalyyttinen tutkimus liikunnan ja kehonkuvan yhteyksistä fitness-blogeissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602231657
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2016-02-23T10:44:27Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysofitness-urheilu
dc.subject.ysobloggaajat
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record