Show simple item record

dc.contributor.advisorAunola, Kaisa
dc.contributor.authorKemppainen, Hanna
dc.date.accessioned2016-02-23T10:36:25Z
dc.date.available2016-02-23T10:36:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523179
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48897
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella nuorten vastavuoroisten ystävyyssuhteiden ja torjuttuna olemisen yhteyttä ongelmakäyttäytymiseen. Lisäksi selvitettiin, miten vastavuoroisten ystävyyssuhteiden, torjuttuna olemisen ja ongelmakäyttäytymisen väliset yhteydet poikkeavat riippuen nuoren sukupuolesta. Mielenkiinnon kohteena ensinkin oli, miten yhtäältä torjuttuna oleminen ikätoverisuhteissa ja toisaalta vastavuoroisten ystävyyssuhteiden puute ovat yhteydessä nuorten ongelmakäyttäytymiseen. Lisäksi selvitettiin missä määrin vastavuoroiset ystävyyssuhteet toimivat suojaavina tekijöinä ikätoverisuhteissaan torjuttujen nuorten ongelmakäyttäytymistä vastaan. Selvitettiin myös onko ystävyyssuhteiden ja ongelmakäyttäytymisen yhteyksissä havaittavissa eroja sukupuolten välillä. Tutkimus toteutettiin osana Oppiminen ja Motivaatio- tutkimushanketta. Tutkimus perustui pitkittäisasetelmaan ja siinä oli mukana 195 7-9:n luokan oppilasta. Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa ja hierarkkista regressioanalyysia. Tulokset osoittivat, että torjuttuna oleminen (vähäinen pidettävyys ikätovereiden keskuudessa) 7. luokalla oli yhteydessä ulkoiseen ongelmakäyttäytymiseen 7. ja 9. luokalla. Nuorilla joilla oli ainakin yksi vastavuoroinen ystävyyssuhde, torjuttuna oleminen ei ollut yhteydessä sisäiseen ongelmakäyttäytymiseen kun taas nuorilla, joilla ei ollut vastavuoroisia ystävyyssuhteita, yhteys oli negatiivinen. Tulokset osoittivat myös, että nuorilla joilla oli vähintään yksi vastavuoroinen ystävyyssuhde, oli vähemmän ulkoista ongelmakäyttäytymistä kuin nuorilla, joilla tällaista suhdetta ei ollut. Ulkoisen ongelmakäyttäytymisen negatiivinen yhteys pidettävyyteen esiintyi etenkin tytöillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että erityisesti t ytöillä torjuttuna oleminen yläkouluiässä voi heijastua ulkoiseen ongelmakäyttätymiseen. Vastavuoroinen ystävyyssuhde voi kuitenkin jossain määrin suojella ulkoista ongelmakäyttäytymistä vastaan. Koulussa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota erityisesti hiljaisiin nuoriin, joilla ei ole ystäviä masennuksen ja ahdistuksen tunnistamiseksi. Tulisi tukea toimintaa, jonka avulla nuoret löytäisivät ystävyyssuhteita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (22 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othervastavuoroiset ystävyyssuhteet
dc.subject.othersisäinen ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.otherulkoinen ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.othertorjuttu sosiometrinen status
dc.titleVastavuoroisten ystävyyssuhteiden yhteys ongelmakäyttäytymiseen nuorilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602231658
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-02-23T10:36:25Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoystävyys
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysososiometria
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record