Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorValkonen, Konsta
dc.date.accessioned2016-02-22T19:53:50Z
dc.date.available2016-02-22T19:53:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522846
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48883
dc.description.abstractTyöntekijälähettilyys vaikuttaa jo nykypäivänä vahvasti siihen, miten yritykset toteuttavat markkinointia, viestintää ja brändityötä. Työntekijälähettilyyden toteuttamiseen on tarjolla pilvipalveluita. Tämä tutkielma keskittyi SmarpShare-nimisen palvelun omaksumiseen. Selittääkseen mitkä tekijät vaikuttavat työntekijälähettilyyssovelluksen omaksumiseen, tässä tutkielmassa kehitettiin tutkimusmalli, joka pohjautui UTAUT2-viitekehykseen. Kehitetty tutkimusmalli asetti koetun hyödyllisyyden, koetun helppokäyttöisyyden, sosiaalisen influenssin, ympäristötekijät, hedonisen motivaation sekä halun näyttäytyä tekijöiksi, jotka edistävät sovelluksen käyttöintentiota. SmarpSharen käyttäjille kohdennetun kyselyn avulla kerättiin 446 validia vastausta. Tutkimus oli määrällinen. Ehdotetun tutkimusmallin selitysvoimaa analysoitiin PLS-rakenneyhtälömallinnusta käyttäen. Tutkimusmalli selitti 66.5% käyttöintention varianssista. Kaikki statistisesti merkittävät korrelaatiot tukivat hypoteesejä. Halu näyttäytyä, koettu hyödyllisyys, sekä hedoninen motivaatio vaikuttivat käyttöintentioon merkittävästi. Muita merkittäviä korrelaatioita löydettiin koetun helppokäyttöisyyden ja hedonisen motivaation, sekä hedonisen motivaation ja näyttäytymishalun välillä. Koettu helppokäyttöisyys ei tutkimuksen valossa vaikuta suoraan käyttöintentioon. Tulosten reliabiliteetti ja validiteetti saavuttivat tieteellisesti hyväksyttävän tason. Palveluntarjoajille ja heidän asiakkailleen tarjottiin suosituksia tutkielman tuloksiin peilaten.fi
dc.description.abstractEmployee advocacy has risen as a noticeable paradigm influencing the ways companies do marketing, communications, and branding. SaaS-vendors are providing solutions to facilitate employee advocacy. This study focused on a solution called SmarpShare. To explain which factors influence the use intention of employee advocacy platforms, this study proposed a research model based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2). The proposed research model posited perceived usefulness, perceived ease of use, social influence, facilitating conditions, hedonic motivation and the desire for online self-presentation as determinants of use intention. A self-administrated questionnaire was targeted to users of SmarpShare, which resulted in 446 valid responses. Taking a quantitative re- search approach, the proposed model was tested using a partial least square (PLS) analysis. The proposed model explained 66.5% of variance in use intention. Significant correlations between proposed factors supported the hypothesis. Desire for online self-presentation, perceived usefulness and hedonic motivation were found as direct determinants of use intention. Other significant relationships were found between perceived ease of use and hedonic motivation, and hedonic motivation and desire for online self-presentation. Perceived ease of use was found not to influence behavioral intention directly. The study achieved an acceptable level in terms of validity and reliability. Reflecting the results, considerations for SaaS vendors and their customers were provided.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertyöntekijälähettilyys
dc.titleUse intention of SaaS employee advocacy platform : case SmarpShare
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602221647
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2016-02-22T19:53:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysopilvipalvelut
dc.subject.ysomobiilipalvelut
dc.subject.ysomobiilisovellukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record