Show simple item record

dc.contributor.authorKoponen, Sirpa
dc.contributor.authorLämsä, Anna-Maija
dc.contributor.authorKärkäs, Melina
dc.contributor.authorEkonen, Marianne
dc.contributor.editorVirkajärvi, Marjukka
dc.date.accessioned2016-02-19T07:09:40Z
dc.date.available2016-02-19T07:09:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKoponen, S., Lämsä, A.-M., Kärkäs, M., & Ekonen, M. (2013). Organisaatioluottamus, esimies-alaissuhde ja työhyvinvointi. In M. Virkajärvi (Ed.), <i>Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013</i> (pp. 101-114). Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja. <a href="http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68147/tyoelaman_tutkimuspaivat_2012.pdf?sequence=1" target="_blank">http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68147/tyoelaman_tutkimuspaivat_2012.pdf?sequence=1</a>
dc.identifier.otherCONVID_22921792
dc.identifier.otherTUTKAID_58544
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48840
dc.description.abstractTutkimuksessa vastataan seuraavaan kysymykseen: Miten organisaatioluottamus ja esimies-alaissuhde ovat yhteydessä alaisten kokemaan työn imuun? Alakysymyksinä selvitetään: Lisääkö alaisen kokeman luottamuksen taso hänen kokemaansa työn imua ja miten se vaikuttaa työn imun eri osatekijöihin? Lisääkö alaisen kokeman esimiesalaissuhteen laatu hänen kokemaansa työn imua ja miten se vaikuttaa työn imun eri osatekijöihin? Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen kyselytutkimus, joka toteutettiin kahdeksassa pk-yrityksessä. Perusjoukon muodostaa yritysten palveluksessa tutkimuksen tekovaiheessa ollut henkilöstö. Kyselyn vastausprosentti on 41.8 (n = 163). Tulokset osoittavat, että mitä korkeammaksi alaiset arvioivat tunneperustaisen organisaatioluottamuksen ja esimies-alaissuhteensa laadun, sitä useammin he kokevat tuntevansa työn imua. Tunteisiin perustuva luottamus selittää parhaiten alaisten työhön uppoutumista, johon esimies-alaissuhteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Esimies-alaissuhde selittää parhaiten tarmokkuutta. Tulos tukee aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia työn voimavaratekijöiden ja työn imun yhteydestä. Työn imun kokemisessa näyttää sosiaalinen työympäristö olevan esimiestä merkittävämmässä asemassa pk-yrityksissä. Työn imun riskitekijöiksi tässä tutkimuksessa muodostuivat alaisen nuori ikä ja työskentely it-alalla.
dc.format.extent378
dc.language.isofin
dc.publisherTampereen yliopisto
dc.relation.ispartofKestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013
dc.relation.ispartofseriesTyöelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja
dc.relation.urihttp://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68147/tyoelaman_tutkimuspaivat_2012.pdf?sequence=1
dc.subject.otherOrganisaatioluottamus
dc.subject.otherorganizational trust
dc.subject.otherleader-member relationship
dc.subject.otheroccupational wellbeing
dc.titleOrganisaatioluottamus, esimies-alaissuhde ja työhyvinvointi
dc.typeconferenceObject
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602181610
dc.contributor.laitosKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.laitosSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.oppiaineAvance johtamiskoulutusfi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineAvance EMBAen
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/ConferencePaper
dc.date.updated2016-02-18T13:15:09Z
dc.relation.isbn978-951-44-9063-7
dc.type.coarconference paper
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange101-114
dc.relation.issn1799-1064
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.conferenceTyöelämän tutkimuspäivät
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22003
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1835


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record