Show simple item record

dc.contributor.advisorMalinen, Anita
dc.contributor.authorLamminen, Anu
dc.date.accessioned2016-02-18T16:28:19Z
dc.date.available2016-02-18T16:28:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522624
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48834
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Lamminen, Anu. ”NINJAKIRPPAREITA JA MURKKUKAUPUNKII…” Fenomenologinen tutkimus 6-vuotiaiden lasten kokemuksista esiopetuksesta, esiopetuksen sisältöalueista ja koulusta. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2016. 86 sivua, 2 liitettä. Julkaisematon. Esiopetus on aiheena ajankohtainen. Esiopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan siten, että uusi opetussuunnitelma on käytössä vuoden 2016 alusta. Vuoden 2015 alusta astui voimaan myös laki esiopetuksen velvoittavuudesta. Aikuiset rakentavat vahvasti esiopetuksen puitteita ja samanaikaisesti esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kentällä puhutaan paljon lasten omasta osallisuudesta sekä toimijuudesta. Tämän tutkielman tarkoituksena on tuoda lapsen ääni kuuluviin. Tarkastelun ja tutkimuksen kohteena ovat lasten kokemukset esiopetuksesta, esiopetuksen sisällöistä sekä koulusta opin paikkana. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla yhdeksää esiopetusikäistä lasta Itä-Uudellamaalla koulun yhteydessä toimivassa esiopetusryhmässä. Tutkimus on fenomenologinen ja teoreettinen viitekehys on rakentunut vasta haastattelujen ja niistä tehtyjen tulkintojen jälkeen. Tutkimuksessa on pyritty poissulkemaan tutkijan esiymmärrys tutkittavasta asiasta. Haastateltujen lasten kokemusmaailmassa keskeiseen asemaan esiopetuksessa nousivat leikki, liikunta sekä esiopetuksen tehtäväkirjahetket. Lasten puhetta värittivät aikuisten rakentama kulttuuri ja aikuisjohtoisuus. Leikin massiivinen esiintyminen lasten puheessa kertoo kuitenkin siitä, että leikki ja leikinomainen työskentelytapa ovat, ainakin tässä tutkimukseen osallistuneessa esiopetusryhmässä, keskeisellä sijalla toiminnassa. Aikuisjohtoisuuden rinnalla on tässä tutkimuksessa kuultavissa lasten oma toimijuus ja osallisuus aikuisjohtoisuuden rinnalla . Koulu oli haastatelluille lapsille selkeästi opin ja opiskelun paikka. Tämä saattaa johtua siitä, että esiopetusryhmä toimi koulun yhteydessä ja lapset mm. ruokailivat koulun ruokalassa. Koulumainen työskentelytapa (tehtäväkirjahetket) oli haastatelluille lapsille myös mieluisampaa kuin mitä aiemmat tutkimukset aiheesta osoittavat. Lasten haastatteluissa oli myös kuultavissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010) henki ja sisältöalueet. Avainsanat: esiopetus, fenomenologinen tutkimusote, lapsi haastattelun kohteena, leikki, osallisuusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (86 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.otherfenomenologinen tutkimusote
dc.subject.otherlapsi haastattelun kohteena
dc.subject.otherleikki
dc.subject.otherosallisuus
dc.title"Ninjakirppareita ja murkkukaupunkii..." : fenomenologinen tutkimus 6-vuotiaiden lasten kokemuksista esiopetuksesta, esiopetuksen sisältöalueista ja koulusta
dc.title.alternativeFenomenologinen tutkimus 6-vuotiaiden lasten kokemuksista esiopetuksesta, esiopetuksen sisältöalueista ja koulusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602181615
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2016-02-18T16:28:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoleikki
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record