Show simple item record

dc.contributor.advisorNurmi, Jari-Erik
dc.contributor.authorOlsén, Maiju
dc.date.accessioned2016-02-16T12:19:21Z
dc.date.available2016-02-16T12:19:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522446
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48797
dc.description.abstractTässä pro -gradu tutkimuksessa tarkasteltiin hyljeksityksi joutuvia lapsia. Hyljeksittyjen ryhmään otettiin mukaan hyljeksityt ja huomiotta jätetyt lapset. Pyrkimyksenä oli selvittää, löytyykö aineistosta pitkäaikaisesti hyljeksittyjen lasten ryhmä, mitkä lapseen ja perheeseen liittyvät tekijät ennustavat hyljeksityksi joutumista ja miten hyljeksityksi joutuminen vaikuttaa lapsen koulumenestykseen ja motivaatioon. Tämä tutkimus on osa Alkuportaat –pitkittäistutkimusta, jossa oli mukana noin 2348 lasta ja noin 1964 vanhempaa. Lasten sosiaalisesta statuksesta saatiin tietoa nimeämismenetelmään perustuvan toveriarvioinnin avulla. Sosiaalista kompetenssia arvioivat esikouluopettajat MASK –menetelmällä. Lasten koulumenestystä mitattiin yksinkertaistella aritmeettisella testillä ja lasten teknistä lukutaitoa mitattiin ala-asteen lukutestin TL2-osatestillä. Lasten motivaatiosta saatiin tietoa tehtävien välttämiseen liittyneestä kyselystä, jonka vanhemmat, tässä tapauksessa äiti, täytti 4.lk keväällä. Vanhempien koulutustaustasta, kasvatustyyleistä, äidin masennuksesta ja stressistä saatiin tietoa kyselylomakkeilla. Tulosten analyysiin käytettiin IBM SPSS Statistics 21-ohjelmistoa ja menetelminä käytettiin ristiintaulukointia, logistista regressioanalyysia ja toistomittausten varianssianalyysia. Tutkimustulokset osoittivat, että lasten joukosta pystyttiin määrittelemään pitkäaikaisesti (2. luokasta 4. luokkaan) hyljeksittyjen lapsien joukko (n=237). Vanhempien koulutustausta, äidin stressi, masennus ja alhainen kasvatuksen myönteisyys ennustivat lapsen joutumista hyljeksityiksi. Lapsiin liittyvistä tekijöistä yhteistyökyky ja empatia toimivat ehkäisevinä tekijöinä hyljeksityksi joutumiselle, kun taas impulsiivisuus ja häiritsevyys ennustivat lapsen kuulumista kyseiseen ryhmään. Hyljeksittyjen ryhmässä matematiikan ja teknisen lukutaidon kehitys 1. luokalta 4. luokalle oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi heikompaa kuin verrokkien ryhmässä. Lasten motivaatio pysyi verrokeilla samana 1. luokalta 4. luokalle, mutta parani suuntaa antavasti hyljeksityillä. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että sekä vanhempien koulutustausta ja äidin hyvinvointi vaikuttavat siihen, joutuuko lapsi hyljeksityksi. Lapsen sosiaalinen kompetenssi vaikutti myös siihen kuuluiko lapsi hyljeksittyjen ryhmään, erityisesti yhteistyötaidot näyttävät toimivan ehkäisevänä tekijänä. Hyljeksityksi joutuminen vaikutti myös lapsen matematiikan ja lukutaidon kehitykseen, motivaatioon sillä ei juuri ollut vaikutusta. Tämän tiedon perusteella voidaan ajatella, että sekä lasten, että vanhempien tukitoimet ovat avain asemassa ehkäisemässä lasta joutumasta hyljeksityksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (34 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlasten vertaissuhteet
dc.subject.otherhyljeksityt lapset
dc.subject.othersosiaalinen status
dc.subject.othersosiaalinen kompetenssi
dc.subject.otheraggressiivisuus
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.titleHyljeksityt lapset : mitkä tekijät ennustavat lapsen hyljeksityksi joutumista ja miten se vaikuttaa lapsen koulumenestykseen ja motivaatioon
dc.title.alternativeMitkä tekijät ennustavat lapsen hyljeksityksi joutumista ja miten se vaikuttaa lapsen koulumenestykseen ja motivaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602161580
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-02-16T12:19:21Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysososiaalinen asema
dc.subject.ysoaggressiivisuus
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysomotivaatio
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record