Show simple item record

dc.contributor.advisorIlmonen, Kari
dc.contributor.advisorAlho, Sirkka
dc.contributor.authorRopponen, Mira
dc.date.accessioned2016-02-12T17:39:03Z
dc.date.available2016-02-12T17:39:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522331
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48761
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia osallistavasta asiakassuunnitelmasta. Tutkimus on fenomenologinen ja tutkimusaineisto koostuu kolmesta asiakassuunnitelmaneuvottelusta. Olin mukana neuvotteluissa havainnoimassa lapsen osallisuuden toteutumista. Neuvottelun jälkeen haastattelin siihen osallistuvat vanhemmat ja sosiaalityöntekijät omina ryhminään. Haastattelukertoja oli yhteensä kuusi ja haasteltavia oli yhteensä kymmenen. Fenomenologisessa tutkimuksessa kerätään ensin aineisto, jonka jälkeen tutkimustuloksia verrataan aiempiin tutkimuksiin. Fenomeno-logisessa tutkimuksessa tutkijan tulisi sulkeistaa omat käsityksensä aiheesta mahdollisimman hyvin, jotta ne eivät vaikuta analysoitaessa haastateltavien kokemuksia. Tutkimuksessa kysyn lastensuojelun asiakkailta ja sosiaalityöntekijöiltä, miten he kokivat osallistavan asiakassuunnitelmaneuvottelun ja millaisena heidän mielestään lapsen ja nuoren osallisuus ja osallistuminen neuvottelussa näyttäytyi? Aineiston analysoin Amaedo Giorgin fenomenologisen metodin avulla. Aineisto jakautui teemoihin, jotka olen avannut tutkimustuloksissa. Tutkimustuloksissa haastateltavien kokemukset poikkesivat jonkin verran toisistaan. Yh-teistä kaikille oli kokemus osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Osallisuuden kokemuk-seen liittyi neuvottelun lisäksi asiakkaan sen hetkinen elämäntilanne, lastensuojelun pro-sessin aikaiset muutokset omassa elämäntilanteessaan, sekä suhde sosiaalityöntekijään. Kuulluksi tulemisen kokemus liittyi itse asiakassuunnitelmaneuvotteluun. Asiakkaat kokivat, että neuvottelussa heillä oli mahdollisuus ja tilaa kertoa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään tilanteestaan ja yhdessä sovituista tavoitteista. He kokivat, että sosiaalityöntekijät kuulivat ja huomioivat heidän ajatuksensa ja toiveensa. Osallisuuden ja kuulluksi tulemisen lisäksi tutkimuksessa nousi tärkeäksi käsitteeksi luottamuksellisuus asiakkaan ja sosi-aalityöntekijän suhteessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (99 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherasiakassuunnitelma
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.otherdialogisuus
dc.titleKokemuksia osallistavasta asiakassuunnitelmaneuvottelusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602121556
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2016-02-12T17:39:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysosuunnitelmat
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysodialogisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record