Show simple item record

dc.contributor.advisorArja Piirainen
dc.contributor.advisorTuulikki Sjögren
dc.contributor.authorLouhiala-Hänninen, Pauliina
dc.date.accessioned2016-02-03T10:13:57Z
dc.date.available2016-02-03T10:13:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1521847
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48587
dc.description.abstractPro Gradu tutkielman tarkoituksena oli selvittää yhteisöllisyyden toteutumista Suomen ammattikorkeakouluissa fysioterapian koulutusohjelmissa toimivien opettajien keskuudessa. Aihe on ajankohtainen sillä yhdeksi suomalaisen ammattikorkeakouluopettajan työn lähtökohdaksi on asetettu yhteisöllisyys. Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan kykyä keskusteluun, ammatilliseen uudistautumiseen sekä ongelmien ratkomiseen kollegoiden kanssa. Yhteistyön merkitystä korostetaan jatkuvasti yhtenä tehokkaan korkeakoulun tunnusmerkkinä. Ammattikorkeakouluopettajien yhteisöllisyyden syventäminen kouluissa on kuitenkin todettu haastavaksi tehtäväksi. Ammatillisen opettajan ammatin lähtökohdaksi on perinteisesti liitetty yksin tekeminen ja itsenäisyys omassa työssään. Kollegiaalinen pohdinta, yhdessä tekeminen ja oman toiminnan arviointi eivät ole kuuluneet perinteiseen opettajakulttuuriin. Vähitellen on kuitenkin alettu havaita, että opettajan ajatteluun ja kehittymiseen vaikuttaa vahvasti se työyhteisö ja konteksti jossa hän toimii. Tutkimus toteutettiin sekä kysely- että haastattelututkimuksena. Kyselytutkimus oli osa laajempaa Jyväskylän yliopiston terveystieteidenlaitoksen tutkimusta ”Opettajuus terveystieteiden ja kuntoutuksen ammatillisessa koulutuksessa”, jonka tarkoituksena oli selvittää nykyajan terveystieteiden opettajan työtä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä suomalaisen terveysalan koulutusjärjestelmän, työelämän ja opettajuuden näkökulmista sekä kehittää terveysalan opettajuutta. Kysely lähetettiin postitse kaikkiin Suomen ammattikorkeakouluihin, joissa oli fysioterapian tutkinnonanto-oikeus syyskuussa 2012. Vastauksia saatiin 33 lomaketta 12 Suomen ammattikorkeakoulusta. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina kolmessa eri puolella Suomea sijaitsevassa ammattikorkeakoulussa fysioterapiaopettajien keskuudessa ajanjaksolla maaliskuu – kesäkuu 2014. Tutkimuksen tuloksissa selvisi, että opettajat pyrkivät yhteisöllisyyden avulla oman työn kehittämiseen ja koko ammattikorkeakoulun kehittämiseen jakamalla asiantuntijuutta yli tutkinto- ja koulutusohjelmien rajojen. Yhteisöllisyys nähtiin kuitenkin usein ”irrallisena” opettajien muusta työstä, mikä tarkoittaa sitä, että toimivaa yhteisöllisyyttä ei ole pystytty kytkemään osaksi opettajan päivittäistä työtä. Opettajat kokivat olevansa usein liian monessa asiassa yhtä aikaa mukana, jolloin aikaa ei riitä yhteiseen työn kehittämiseen. Oman ammatillisen osaamisen kehittäminen tapahtui pääosin yksin eikä yhdessä kollegoiden kanssa. Opettajat kokevat omaavansa liian vähän organisatorista vastuuta omasta toiminnastaan. He kaipasivat koko organisaation toiminnan suuntautumista enemmän kohti oppivaa organisaatiota, jossa opettajatiimillä olisi vastuuta päättää omista asioistaan lähiyhteisön kesken.fi
dc.description.abstractThe purpose of the Master´s Thesis (Pro gradu) was to explore what kind of views physiotherapy teachers have about collaboration in Finnish Universities of Applied Sciences. The topic is current because collaboration is one of the most important requirements in a vocational teacher´s work. The concept of collaboration refers to the ability to discuss, solve problems and innovate together with colleagues. Collaboration is one of the most important elements of effective higher education. However, successful collaboration has been a challenge in vocational teachers’ work. Traditionally, teachers are used to working independently by themselves. Discussion, reflection and evaluation together with colleagues have not been part of a vocational teacher’s work. Recently, it has become obvious that the community where teachers are working, strongly affects their professional development. The research methods were a questionnaire survey and group interviews. The survey is part of a larger research project in the University of Jyväskylä, which explores health care teacher´s work more widely. The survey was posted in September 2012 to all Finnish Universities of Applied Sciences which offer physiotherapy in their teaching program. 33 questionnaires were received from 12 educational institutions. The group interviews were carried out in three Universities of Applied Sciences in different parts of Finland during March to June in 2014. The main findings showed that physiotherapy teachers use collaboration to develop as well their own work as the whole University. Teachers try to share their professional expertise across degree boundaries. It is noteworthy, that teachers feel that collaboration is disconnected from their normal, daily working. They have not been able to connect successful collaboration to their daily working. Teachers feel that they are involved in too many things, so there is no time to reflect and develop their work collaboratively. Professional development happens mostly alone and not together with colleagues. Teachers feel that they have too little responsibility for their own work. They hope that the entire University organization were more like a ”learning organization” where teachers had more responsibility to decide about their own work affairs, together with the physiotherapy teacher team.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.subject.otheroppiva organisaatio
dc.subject.otherammattikorkeakouluopettajuus
dc.title"Yhdessä tekemisen riemua sen pitää olla" : fysioterapiaopettajien näkemyksiä yhteisöllisyyden toteutumisesta ammattikorkeakoulussa
dc.title.alternativeFysioterapiaopettajien näkemyksiä yhteisöllisyyden toteutumisesta ammattikorkeakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602031411
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2016-02-03T10:13:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysooppiva organisaatio
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record