Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen Kaili
dc.contributor.authorKaleva, Reetta
dc.date.accessioned2016-01-20T09:31:20Z
dc.date.available2016-01-20T09:31:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507779
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48382
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan 13–19-vuotiaiden nuorten kokemuksia Jyväskylän kaupungin LiikuntaLaturi-toiminnasta, sen vaikutuksista nuorten fyysisen aktiivisuuden määrään ja liikuntamotivaatioon. Tarkastelun keskiössä ovat edellä mainittujen lisäksi myös ohjaajan rooli toiminnassa ja ohjaajaan liitetyt merkitykset. Tarkastelun taustalla ovat fyysisen aktiivisuuden suositukset (UKK-instituutti 2009) ja tavoiteorientaatioteoriaan (Nicholls 1989)liittyvä liikuntamotivaatio sekä nuorten liikunnan harrastaminen. Tutkimus tehtiin, sillä nuorten liikunnan harrastamista ja fyysisen aktiivisuuden määrää muusta kuin seuraurheilu- tai koululiikunnan näkökulmasta on tutkittu vähän. Lapsen liikuntamotivaation tukeminen on merkityksellistä liikuntaitojen oppimisen ja liikunnallisuuden jatkuvuuden kannalta myöhemmällä iällä. Koska motivaatio on liikunnallisen elämäntavan lähtökohta, haluttiin tutkimuksen avulla tuoda näkyviin, mitkä tekijät motivoivat nuoria liikkumaan ja harrastamaan liikuntaa tietyssä kontekstissa. Kvalitatiivinen tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluiden avulla ja tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa (n=8) keskisuomalaista 13–19-vuotiasta nuorta. Tutkimukseen osallistui jokaisesta ikäluokasta vähintään yksi tutkittava ja tutkittavien sukupuolijakauma oli tasainen. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, ja tulokset analysoitiin kvalitatiivisen tutkimuksen sisällönanalyysien, teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että nuorten viikoittainen fyysisen aktiivisuuden määrä oli hieman noussut LiikuntaLaturiin osallistumisen myötä. Tämän lisäksi puolet tutkittavista raportoivat liikuntamotivaationsa muuttuneen positiivisempaan suuntaan. Lisäksi tuloksista selvisi, että nuoria motivoi liikkumaan kunnon kehittäminen, toiminnan ilmaisuus,liikkuminen ilman tavoitteita ja yhdessä liikkuminen. Ohjaajan toimintaan LiikuntaLaturissa vaikuttivat tutkimustulosten mukaan ohjaajan asiantuntijuus ja persoonallisuus, jotka heijastuivat myös tunneilla muotoutuneeseen ilmapiiriin. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä LiikuntaLaturin vaikuttaneen positiivisesti nuorten liikunnan harrastamiseen ja osuvan kohderyhmältään erityisesti vähän liikkuviin tyttöihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLiikuntaLaturi
dc.title13-19-vuotiaiden nuorten kokemuksia LiikuntaLaturin toiminnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601201174
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-01-20T09:31:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikuntaneuvonta
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record