Show simple item record

dc.contributor.advisorAnne, Laajalahti
dc.contributor.advisorVilma, Luoma-aho
dc.contributor.authorKemppainen, Birgitta
dc.date.accessioned2016-01-19T12:09:57Z
dc.date.available2016-01-19T12:09:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507810
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48376
dc.description.abstractTämän tutkimuksen lähtökohtana toimi kohdeorganisaatiossa koettu tarve sisäisen viestinnän kehittämiseksi ja avoimuuden vahvistamiseksi. Kohdeorganisaationa oli eräs Väli-Suomen julkishallinnon asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta perustui pitkälti palveluiden tuottamiseen ja jossa sisäisen viestinnän haluttiin jatkossa painottavan perinteisen tiedonkulun sijaan ennemmin avointa vuorovaikutusta, osallistumismahdollisuuksia sekä tiedon jakamista ja sen kollektiivista rakentamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarjota konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla asiantuntijaorganisaatio voi yhdessä jokaisen jäsenensä voimin kehittää viestintäänsä toivottuun suuntaan. Näin ollen tutkimusongelma muotoiltiin tarkemmin lauseella: Miten asiantuntijaorganisaation sisäistä viestintää voidaan kehittää avoimuutta, kollektiivista tiedonhallintaa ja aktiivista viestintätoimijuutta tukevaksi? Tutkimuskysymykset kuuluivat: 1. Mitkä tekijät rakentavat avoimuuden tunnetta työyhteisön sisällä? 2. Miten organisaatio voi edistää asiantuntijoidensa keskinäistä tiedon jakamista ja vuorovaikutusta? 3. Millaiset yksilölliset kompetenssit tukevat asiantuntijan viestintätoimijuuden rakentumista? Tutkimuskysymyksiä haluttiin tarkastella asiantuntijoiden omien kokemusten valossa, jolloin parhaaksi toteutustavaksi valikoitui laadullinen menetelmä. Aineisto kerättiin 12 teemahaastattelulla, ja se käsiteltiin teoriasidonnaista menetelmää noudattaen. Saadut tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa organisaatioille ja asiantuntijoille, jotka tahtovat panostaa aktiivisempien ja vuorovaikutteisempien viestintätapojen hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen. Yksilötasolla se näytti vaativan etenkin asiantuntijoiden toimijuuden ja itsensä kehittämisen tukemista sekä jokaisen oma-aloitteisuutta ja aktiivista osallistumista sisäiseen viestintään ja tiedonhallintaan. Kyseisiin teemoihin liittyen tässä tutkimuksessa nostettiin esiin uusi käsite viestintätoimijuudesta, joka rajaa laajemman toimijuuden tarkastelua nimenomaan yhteisöviestinnän näkökulmaan. Erityisesti uuden käsite-ehdotuksen myötä tutkimus tarjoaa myös useita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita yhteisöviestinnän tutkijoille ja muille aiheista kiinnostuneille.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (106 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherasiantuntijuus
dc.subject.otheravoimuus
dc.subject.otherkollektiivinen tiedonhallinta
dc.subject.othersisäinen viestintä
dc.subject.othertiedonkulku
dc.subject.othertiedon jakaminen
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherviestintätoimijuus
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.titleKohti vuorovaikutteista ja osallistavaa sisäistä viestintää : viestintätoimijuuden edellytykset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601191142
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2016-01-19T12:09:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoavoimuus
dc.subject.ysotiedonhallinta
dc.subject.ysosisäinen tiedotus
dc.subject.ysotiedonkulku
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record