Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorToikko, Kaisa
dc.date.accessioned2016-01-11T10:46:44Z
dc.date.available2016-01-11T10:46:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507345
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48302
dc.description.abstractToikko, K. 2015. Kokemusasiantuntijuus terveydenhuollossa - käsiteanalyysi Walkerin ja Avantin mukaan. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu – tutkielma, 54 s. Jatkuvasti kasvava palvelutarve terveydenhuollossa edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä. Palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden säilyttäminen edellyttävät asiakaslähtöistä toimintatapaa. Asiakaslähtöisyys voidaankin nähdä arvoperustana terveyspalvelujen sektorilla. Toiminnan kehittämisen tulisi lähteä asiakkaasta, ei organisaatiosta. Asiakkaat tulisi ottaa mukaan aktiivisina toimijoina palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin sen sijaan, että he ovat vain palvelujen kohde. Kokemusasiantuntijoita on alettu käyttää terveyspalveluissa yhä enemmän viime vuosina. Suomessa kokemusasiantuntijuus on tuttua erityisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Kansainvälisesti kokemusasiantuntijuutta on käytetty myös somaattisella puolella neuvonta- sekä kulttuurisensitiivisessä työssä. Kokemusasiantuntijatoimintaa pidetäänkin yhtenä keskeisenä tulevaisuuden menetelmänä terveyspalvelujen kehittämisessä. Kokemusasiantuntija-termistä on tullut hyvin suosittu viime vuosina. Termejä käytetään kuitenkin yhä hyvin epäjohdonmukaisesti. Terminologian epäyhtenäisyys on hidaste kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoiminnan kehittämiselle. Tutkimus koostuu teoriaosasta jossa kuvataan asiakaslähtöisyyttä ja kokemusasiantuntijuutta terveydenhuollon palveluissa. Toinen osa on käsiteanalyysi kokemusasiantuntijuus-käsitteestä. Analyysi on toteutettu Walkerin ja Avantin käsiteanalyysimallia mukaillen artikkelimuotoon. Artikkeli on kirjoitettu englanniksi Health Services Research – lehden kirjoitusohjeita noudattaen. Aineisto koostuu 1219:sta artikkelista vuosilta 2009-2014, joista 100 tutkimusartikkelia muodostavat lopullisen käsiteanalyysiaineiston. Kokemusasiantuntijuus pohjautuu teoriataustan mukaan kokemukseen asiakkaana olemisesta ja sairaudesta. Tässä asiakkaan roolissa kokemusasiatuntija voi osallistua palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Käsiteanalyysin mukaan kokemusasiantuntijuus määrittyy kuitenkin enemmän asiakkaan taustan ja kulttuurin tuntemisen, vertaisuuden, pohjalta. Kokemusasiantuntijalla on monia tehtäviä ja rooleja kulttuurin tuntemisen ohella. Kokemusasiantuntija on tiedon jakaja, asiakkaan tukija, kehittäjä, lisäresurssi ja tulkkaaja asiakaskunnan ja ammattihenkilöstön välillä. Kokemusasiantuntijuus –käsitteen määritteleminen ei ole yksinkertaista. Lisää rajanvetoa muun muassa vapaaehtoistyön ja kokemusasiantuntijatoiminnan välillä tarvitaan. Lisää tutkimusta tarvitaan myös kokemusasiantuntijuuden merkityksestä ja rooleista palvelujen kehittämisessä laadun ja kustannustehokkuuden näkökulmista. Tämän tutkimuksen pohjalta tärkeää olisi myös selvittää millä tavoin kokemusasiantuntijuus eroaa riippuen siitä pohjautuuko toiminta kokemukseen asiakkuudesta ja sairaudesta vai kulttuurista ja vertaisuudesta. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää käytännön työssä sekä selkiyttämään tulevaisuudessa tutkimuksessa käytettäviä käsitteitä. Avainsanat: Asiakaslähtöisyys, kokemusasiantuntijuus, käsiteanalyysifi
dc.description.abstractToikko, K. 2015. Expert by Experience in Health Care Services - A concept analysis of Walker and Avant model. Institute of Health Sciences, University of Jyväskylä, Health education Master's thesis, 54 p. Expanding needs of amount and quality of health care services require developing of customer involvement and participation to one`s own care, evaluation and developing of services. Experts by experience are one of the key methods in participating customers when needs of services are increasing while resource are limited. On health care services, use of expert of experience has increased on resent years. Need of services increases faster than resources. Concept expert by experience has become more popular lately. However, concepts and terms of lay health work are used very inconsistent. Lack of and inconsistencies on terminology may inhibit the development of use of expert by experience and peer health work. Evidence-based research is needed to uniform terms. In Finland, experts by experience have been used on practice and research mainly in mental health and substance abuse care. The main challenges often appear on reports are cooperation between professionals and experts by experience and clarification of the role of expert by experience. Article complies two parts; theory part describing customer orientation on health care services. Last part is a concept analysis on concept expert by experience. Analysis is implemented using method of Walker and Avant. Analysis is written as an article, in English according the instructions of Health Services Research –magazine. Database consist 1219 articles from years 2009 to 2014, which of 100 articles form the final database of analyze. According to the theory basis, expert of experience is determined primarily on one`s experience of illness and being customer or patient. On that role expert by experience participates on developing and evaluating services. On database of concept analyse it requires more on cultural background and experience of that. On research articles experience does not require so much experience of illness. Beside of cultural understanding has xpert by experience many roles; informative, motivate, developing, resource and interpreter between customer and professionals. As a concept, defining expert of experience is not quite simple. More clearance is needed to organize the limit of lay work force and experts by experience. More research in needed to find out what kind of tasks are worth commission on experts by experience to preserve the quality of services and to develop them. Also questions of effective use of labour resource are worth more research in future. It would also be interesting and important to find out, if there is a difference between patient using service and lay person with cultural understanding to become expert by experience. Results of this study can be useful on practical work and to clarify concepts using on future research. Keywords: customer orientation, expert of experience, concept analysisen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkokemusasiantuntijuus
dc.titleKokemusasiantuntijuus terveydenhuollossa-käsiteanalyysi : Walkerin ja Avantin käsiteanalyysimallin mukaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601111059
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2016-01-11T10:46:44Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysokäsiteanalyysi
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record