Show simple item record

dc.contributor.advisorMaisa Martin ja Mirja Tarnanen
dc.contributor.authorTukiainen, Mirka
dc.date.accessioned2015-12-12T19:09:31Z
dc.date.available2015-12-12T19:09:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505889
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48069
dc.description.abstractTukiainen, Mirka. 2015. Kasvatustieteen ja suomen kielen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos ja kielten laitos. Tämän tutkielman tarkoituksena on tuottaa teoriapohjaisesti perusopetuksen valmistavaan opetukseen oppimateriaali, jonka teoreettisena lähtökohtana ovat yhteistoiminnallinen oppiminen, kommunikatiivinen kielitaitomalli ja Cummingsin pedagoginen viitekehys. Oppimateriaali on tarkoitettu valmistavan opetuksen opettajille, ja se tarjoaa yhteistoiminnallisia harjoituksia sekä esittelee niiden teoreettisia lähtökohtia. Tutkielman oppimateriaali koostuu 20 harjoituksesta, niihin liittyvistä lisämateriaaleista ja arvioinnin apuvälineistä. Harjoituksista on analysoitu, miten hyvin yhteistoiminnallisen oppimisen keskeiset elementit niissä toteutuvat ja keskitytäänkö harjoituksissa kielen merkitykseen, rakenteeseen vai käyttöön. Harjoituksista on myös analysoitu, miten oppimistilanne tukee oppimista ja miten kognitiivisesti haastavia harjoitukset ovat kielenoppijalle, jonka taitotaso on heikompi kuin A2. Oppimateriaalin harjoituksissa yhteistoiminnallisen oppimisen keskeiset elementit toteutuvat monipuolisesti ja melko kattavasti. Harjoituksissa painottuu suullinen kommunikaatio ja niissä keskitytään pääasiassa kielen merkitykseen ja käyttöön. Kielen rakenteeseen kiinnitetään erityistä huomiota neljässä harjoituksessa. Tehtävät ovat pääasiassa kognitiivisesti haastavia, mutta niiden konteksti tukee oppimista. Oppimateriaalia ei ole käytännössä testattu, joten jatkokehittämishankkeena oppimateriaalin toimivuutta tulisi testata eri oppilasryhmillä ja eri opettajien toimesta. Tutkielma kasvattaa omalta osaltaan suomi toisena kielenä -oppimateriaalien kenttää ja luo pohjaa yhteistoiminnallisten materiaalien kehittelylle kielen alkeisopetukseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (141, 55 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheryhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.othervalmistava opetus
dc.subject.othersuomi toisena kielenä (S2)
dc.subject.otheroppimateriaali
dc.titleYhteistoiminnallinen oppimateriaali alakoulun valmistavaan opetukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512123998
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2015-12-12T19:09:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysovalmistava opetus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysooppimateriaali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record