Show simple item record

dc.contributor.advisorRaittila, Raija
dc.contributor.authorHuusko, Henna
dc.date.accessioned2015-12-12T08:42:59Z
dc.date.available2015-12-12T08:42:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505906
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48065
dc.description.abstractHuusko, Henna. 2015. Lasten sukupuolittunut toiminta ja keskinäinen valta päiväkodissa. – Etnografinen lähestymistapa. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 113 sivua + 2 liitettä. Tämä tutkimus avaa lasten sukupuolen moninaisuutta, sukupuolittunutta toimintaa päiväkodissa ja pyrkii sitä kautta tekemään kasvattajat tietoiseksi omista sukupuoleen liittyvistä arvoista, asenteistaan ja stereotyyppisestä ajattelusta sekä siitä, miten ne sopivat varhaiskasvatukseen. Tässä etnografisessa havainnointitutkimuksessa selviteltiin sitä, miten lapset ilmentävät sukupuolittunutta toimintaa ja keskinäistä vallankäyttöä päiväkodissa. Tutkimuskysymykset muodostuivat seuraavaksi: 1) Millaisia odotuksia, arvostuksia ja osaamista sukupuoleen liitetään? 2) Miten sukupuoli näkyy lasten toiminnassa päiväkodin vertaisryhmässä? 3) Miten valta näkyy lasten vertaissuhteissa? Aineisto kerättiin etnografisin menetelmin havainnoimalla erään jyväskyläläisen päiväkodin 5-6-vuotiaiden ryhmän lapsia ja kasvattajia. Havainnointi keskittyi erityisesti lasten vapaan leikin tilanteisiin sekä ohjattuun toimintaan päiväkodin sisätiloissa ja havainnot kirjoitettiin suoraan tietokoneelle. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen teorianmuodostuksen keinoin, mutta analysoinnin loppuvaiheessa käytettiin myös teoriasidonnaisen analyysin tapaa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että päiväkodin arjessa ilmenee paljon sukupuolittuneita odotuksia, arvostuksia ja osaamista ja lapset tekevät omalla toiminnallaan sukupuolierot näkyväksi päiväkodin arjessa. Sukupuolittavien jakojen lisäksi lapset myös rikkoivat omalla toiminnallaan heteronormatiivista ajattelutapaa ja toimivat perinteisten sukupuolioletusten vastaisesti. Lapset ilmensivät vertaissuhteissaan keskinäistä vallankäyttöä, joka näkyi muun muassa lasten epätasa-arvoisena osallistumisena päiväkodin arjessa. Tutkimukseni tulokset vahvistavat aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia ja tuovat esiin tasa-arvoisen ja sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tärkeyden. Avainsanat: sukupuoli, valta, varhaiskasvatus, päiväkoti, sukupuolisensitiivisyys, etnografia Keywords: gender, power, early education, kindergarten, gender sensitivity, etnographyfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (118 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.othervalta
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.othersukupuolisensitiivisyys
dc.subject.otheretnografia
dc.titleLasten sukupuolittunut toiminta ja keskinäinen valta päiväkodissa : etnografinen lähestymistapa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512123994
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2015-12-12T08:42:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record