Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanen, Riikka
dc.contributor.authorHynninen, Lea
dc.date.accessioned2015-12-07T12:48:14Z
dc.date.available2015-12-07T12:48:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505450
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48005
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alakouluikäisille lapsille tarkoitetun kielileirin ohjaajina toimineiden vieraiden kielten opettajaopiskelijoiden käsityksiä vieraan kielen opettamisesta ja oppimisesta. Vieraan kielen opettajat omaksuvat käsityksiä opettamisesta kokemuksiensa kautta, joita he kohtaavat yhteiskunnassa, koulussa, opettajankoulutuksessa ja opettajana toimiessaan. Käsitysjärjestelmät muodostuvat ja muuttuvat vähitellen aikojen saatossa. Opettajat voivat kuitenkin kantaa mukanaan pinttyneitä ajatusmalleja opetuksesta omilta kouluvuosiltaan, jotka jätettäessä huomioimatta voivat siirtyä heidän omaan opetukseensa ja vaikuttaa epäsuotuisasti oppilaiden oppimiseen. Käsitykset opettamisesta ja oppimisesta ohjaavat opetustapahtumien luonnetta ja siksi onkin tärkeää tehdä tutkimuksia aiheesta. Tässä tutkimuksessa käsitykset ymmärretään dynaamisiksi, tilannesidonnaisiksi, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuviksi tietorakennelmiksi. Tutkimusaineisto koostuu kymmeneltä 2010-luvun kielileirillä ohjaajana toimineelta vieraan kielen opettajaopiskelijalta aiemmin kerätyistä haastatteluista. Tutkittavilla oli pääaineenaan ruotsi, englanti, saksa tai venäjä ja he olivat opiskelleet keskimäärin viisi vuotta. Haastattelut pidettiin kahdessa erässä, ennen kielileiriä ja leirin aikana, ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina. Aineistoa tarkastellaan dialogeina ja analyysissä käytetään apuna sisällöllistä laadunanalyysiä. Nojaudun työssäni pääasiassa kielen oppimisen ja opettamisen tutkimusperinteeseen (soveltava kielentutkimus), mutta myös kasvatustieteelliseen tutkimukseen opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksistä. Tässä tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden käsitykset opettamisesta näyttävät olevan voimakkaasti opetussuunnitelman ja muiden ulkoisten normien säätelemää ja kontrolloimaa. Opiskelijat kaipaavat kieltenopetukseen enemmän kielileirillä ollutta vapautta opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, jota he sovelsivat muun muassa oppimisympäristöjen valinnassa, vapaampaa aikataulua noudattaessa ja toiminnallisia opetusmenetelmiä käyttäessä. Opettajaopiskelijat näkevät hyvän oppimisilmapiirin ja pelit ja leikit kielten oppimista tukevina tekijöinä. Opiskelijoiden käsitykset mukailevat nykysuuntausta, jossa käsitykset ymmärretään kontekstisidonnaisiksi, monitahoisiksi, vuorovaikutteisiksi, dynaamisiksi ja jopa ristiriitaisiksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.otheropettajaopiskelijat
dc.subject.othervieraan kielen opettaminen ja oppiminen
dc.subject.otherkielileiri
dc.title"Ainahan on pakko istua sisällä ensin ja opetella ne sanat ennenku voidaan ruveta leikkimään" : kielten opettajaopiskelijoiden käsityksiä vieraan kielen opettamisesta ja oppimisesta
dc.title.alternativeKielten opettajaopiskelijoiden käsityksiä vieraan kielen opettamisesta ja oppimisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512073922
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-12-07T12:48:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokoululaiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record