Show simple item record

dc.contributor.authorKaartinen, Riina
dc.date.accessioned2015-12-04T07:44:48Z
dc.date.available2015-12-04T07:44:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505266
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47984
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää generalistialojen opiskelijoiden opiskelutarinoi-den perusteella millaisia ohjaustarpeita etenkin generalistialojen opiskelijoilla on ja miten he ovat kokeneet yliopiston ohjauspalvelut opintojensa aikana. Lisäksi tutkimuksella on tarkoitus kerätä opiskelijoiden kehitysehdotuksia yliopisto-ohjaukseen liittyen. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii R. Vance Peavyn sosiodynaamisen oh-jauksen malli, joka on laajalti hyväksytty ohjausteoria Pohjoismaissa ja Suomessa. Tut-kimusta tukee myös aiemmin osana Bolognan prosessia tehdyt suomalaiset ohjaustutki-mukset, joihin tukeudun tuloksia tarkastellessani. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto on kerätty puolistrukturoituja teemahaastatteluita tehden. Tutkimusaineisto, eli opiskeli-joiden opiskelutarinat on analysoitu narratiivisin keinoin. Olen rajannut tutkimuskohteek-seni kolmannen vuoden opiskelijat humanistisesta sekä yhteiskuntatieteellisestä tiede-kunnasta. Opiskelijoiden opiskelutarinoissa oli havaittavissa selkeitä yhtenäisiä ominaisuuksia ja siksi oli järkevää jakaa tarinat erilaisiin tarinatyyppeihin. Kolme tarinatyyppiä kuvasi opiskelijoiden erilaisia opiskelutarinoita ja ohjaustarpeita. Kaikkia tyyppejä yhdisti ajatus ohjausjärjestelmän kehittämisestä järjestelmällisempään suuntaan. Ohjauspalveluista tie-dottaminen sekä uraohjaamisen lisääminen koettiin merkittävimmiksi kehityskohdiksi yliopiston ohjauspalveluissa. Generalistialojen vaikutus korostui opiskelutarinoissa eri-tyisesti työelämään siirtymistä mietittäessä. Hakusanat: ohjaus, yliopisto, generalistialat, sosiodynaaminen ohjaus, korkeakoulutfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersosiodynaaminen ohjaus
dc.titleMistä ja millaisiin asioihin apua yliopistossa oikein saa? : generalistialojen opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta ja ohjauksesta
dc.title.alternativeGeneralistialojen opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta ja ohjauksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512043908
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-12-04T07:44:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysokorkeakoulut
dc.subject.ysoohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record