Show simple item record

dc.contributor.advisorBjörn, Piia
dc.contributor.authorMäkivierikko, Anu
dc.date.accessioned2015-12-03T09:01:57Z
dc.date.available2015-12-03T09:01:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505175
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47971
dc.description.abstractTämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli selvittää kolmasluokkalaisten oppilaiden lukemistaitojen, matemaattisten taitojen ja kouluun kiinnittymisen yhteyksiä. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko oppilaiden kouluun kiinnit-tymisessä eroja sen mukaan, mihin matematiikan taitoryhmään oppilas kuuluu. Tutkimusjoukko koostui länsi- ja itäsuomalaisten koulujen kolmasluokkalaisis-ta oppilaista, joita tutkimuksessa oli mukana yhteensä 144. Oppilailta kerättynä tutkimusaineistona käytettiin teknistä lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä mitanneita tehtäviä, matemaattisia taitoja mitanneita teh-täviä ja kouluun kiinnittymistä mitannutta kyselyä. Aineisto analysoitiin käyt-tämällä Pearsonin korrelaatiokerrointa, yksisuuntaista varianssianalyysiä (1-ANOVA) ja lineaarista regressioanalyysiä sekä tarkastelemalla frekvenssejä. Tutkimustulokset osoittivat, että kolmasluokkalaisten oppilaiden lukemis-taidilla ja matemaattisilla taidoilla ei ollut yhteyttä kouluun kiinnittymiseen. Sen sijaan matemaattiset ja kielelliset taidot olivat yhteydessä toisiinsa. Alakoululaisten lukemistaitojen ja matemaattisten taitojen välisiin yhteyk-siin on syytä kiinnittää enemmän huomiota, jotta molempia taitoja voitaisiin tukea heti koulun alusta lähtien. Oppilaiden kouluun kiinnittymistä tulisi myös seurata ja arvioida enemmän jo alakoulussa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (38 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.titleKolmasluokkalaisten oppilaiden lukemistaitojen, matemaattisten taitojen ja kouluun kiinnittymisen yhteydet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512033900
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-12-03T09:01:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysomatemaattiset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record