Show simple item record

dc.contributor.advisorLaajalahti, Anne
dc.contributor.authorHenriksson, Eini
dc.date.accessioned2015-11-30T08:52:41Z
dc.date.available2015-11-30T08:52:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505035
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47855
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaisena henkilökohtaisia blogeja ylläpitävät terveys- ja hyvinvointibloggaajat näkevät terveysviestinnän kentän ja omat positionsa siellä. Lisäksi selvi-tettiin, millaisena kanavana nämä bloggaajat kokevat blogit terveysviestinnässä. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa Blogilista.fi-sivuston perusteella Suomen luetuimpaa terveys- ja hyvinvointibloggaajaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja ja tutkimusaineisto analysoitiin sekä teoriaohjaavaa että ainestolähtöistä sisällönanalyysia hyödyntäen. Positiointiteoria toimi tutkimuksen teoreettis-metodologisena lähtökohtana. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esiteltiin posititointiteorian lisäksi terveysviestinnän käsitettä, sosiaalista mediaa ja blogeja sekä mielipidejohtajuuden käsitettä ja word of mouth -viestintää. Tuloksena löydettiin terveys- ja hyvinvointibloggaajille arkipäivän vaikuttajan, vakavasti otettavan ammattilaisen, samaistuttavan tsemppaajan ja varovaisen harrastelijan positiot. Bloggaajat näkivät terveys- ja hyvinvointiblogien keskeisimpinä vahvuuksina vuorovaikutuksen ja henkilökohtai-suuden ja haasteina puolestaan kirjoittajan vastuun ja sisällön epäluotettavuuden. Sekä bloggaajien positiot että heidän näkemyksensä terveysviestinnän kentästä korostavat henkilökohtaisuutta, kokemuksellisuutta ja lukijalähtöisyyttä. Omista kokemuksistaan kirjoittavat terveys- ja hyvinvointibloggaajat kokevat positionsa näiden piirteiden perusteella merkittäväksi terveysviestinnän kentällä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että vastaavia piirteitä kannattaisi ottaa huomioon myös muiden terveysviestinnän kentän toimijoiden viestinnässä. Jatkossa voisi tutkia lukijoiden sekä terveysviestinnän kentän muiden toimijoiden näkemyksiä terveys- ja hyvinvointibloggaajista. Lisäksi olisi hyvä selvittää, kuinka blogien vahvuuksia voisi hyödyntää myös muussa terveysviestinnässä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherBlogit
dc.subject.othermielipidejohtajuus
dc.subject.otherposititointiteoria
dc.subject.otherterveys- ja hyvinvointibloggaajat
dc.subject.otherterveysviestintä
dc.title"Ehkä just se, että on niin paljon lähempänä kuin se asiantuntija" : terveys- ja hyvinvointibloggaajat terveysviestinnän kentällä
dc.title.alternativeTerveys- ja hyvinvointibloggaajat terveysviestinnän kentällä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511303856
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2015-11-30T08:52:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysomielipidejohtajat
dc.subject.ysoterveysviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record