Show simple item record

dc.contributor.advisorAnna Rönkä
dc.contributor.authorMamia, Anni
dc.date.accessioned2015-11-23T19:25:29Z
dc.date.available2015-11-23T19:25:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1504503
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47786
dc.description.abstractTämän työn tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia luovaa tietotyötä tekevillä on autonomisuudesta ja sen yhteydestä työn imun kokemiseen. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1) Missä määrin työntekijät kokevat autonomisuutta työssään? 2) Millaisia merkityksiä työn autonomisuudelle annetaan? 3) Onko autonomialla yhteyttä työn imun kokemiseen? Työn keskeisimmät käsitteet olivat työn autonomisuus, työn imu ja itsenäinen työn tuunaaminen, ja johtoajatuksena työn mielekkyyden ja työhyvinvoinnin lisääminen. Tutkielman aineisto koostui seitsemästä teemahaastattelusta. Haastateltavien ikäjakauma oli 45–66 vuotta. Kaikki haastateltavat työskentelivät samassa työpaikassa ja yksikössä. Aineisto analysoitiin teemoitellulla sisällönanalyysillä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet työntekijät pitivät työtään autonomisena. Työssään he saivat määritellä työn tekemisen ajan, tavan, sekä useimmiten myös paikan. Haastatteluissa nousi tärkeinä asioina esille vastuunotto, luottamus, itseohjautuvuus ja työn mielekkyyden kokeminen. Työntekijät arvostivat autonomisuutta ja luottamussuhdetta esimiesten kanssa. He kokivat vahvaa työn imua, joka näyttäytyi korkeana työsitoutumisena ja työn mielekkyyden kokemisena. Myönteisinä asioina haastatteluissa mainittiin työn monipuolisuus, haastavuus ja mahdollisuus kehittää itseään työssä. Lähes kaikki työntekijät tekivät enemmän töitä, kuin mitä työsopimuksessa oli määritelty. Ilmiötä selitettiin kunnianhimoisuudella ja työn imun kokemisella. Toisaalta työtekijät olisivat kaivanneet ulkopuolista kontrollia ylitöiden tekemisen hillitsemiseksi. Työntekijät kokivat olevansa autonomisia oman työn suunnittelijoita. Vahvaa työn imua perusteltiin työn autonomisuudella ja työyhteisön luottamuksella tietotyö, työn autonomia, ajanhallinta työn imu, työsitoutuneisuus, työn tuunaaminenfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertietotyö
dc.subject.othertyön autonomia
dc.subject.otherajanhallinta työn imu
dc.subject.othertyösitoutuneisuus
dc.subject.othertyön tuunaaminen
dc.titleAutonomisuuden merkitys työn imun kokemiseen luovassa tietotyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511233770
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2015-11-23T19:25:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotietotyö
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysoajanhallinta
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysotyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record