Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorKauppila, Terhi
dc.date.accessioned2015-09-23T19:50:00Z
dc.date.available2015-09-23T19:50:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496287
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47172
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien kokemuksia fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähdänneen Täydellinen kouluviikko -hankkeen järjestelyistä. Teemaviikko toteutettiin jyväskyläläisissä peruskouluissa (n=32) keväällä 2014, ja sen tavoitteena oli sisällyttää 60 minuuttia päivittäistä fyysistä aktiivisuutta jokaisen oppilaan koulupäiviin. Tutkimusaineisto kerättiin viikon vastuuopettajille suunnatulla kirjallisella kyselyllä (n=27). Kiinnostuksen kohteena olivat järjestelyvastuun jakautuminen, viikon toteutusta auttaneet tai vaikeuttaneet tekijät, viikon toteutustavat ja -sisällöt, fyysisen aktiivisuuden tavoitteen toteutuminen ja teemaviikosta mahdollisesti pysyviksi jäävät käytännöt. Tutkimustulosten mukaan teemaviikon järjestelyihin olivat osallistuneet paljon paitsi päävastuussa olleet hyvinvoinnin kehittäjäopettajat, myös muut opettajat ja oppilaat. Viikon onnistumista helpottaneina tekijöinä pidettiin ennen kaikkea positiivista asennetta ja liikkumiselle myönteistä ilmapiiriä koulussa sekä onnistunutta yhteistyötä ja vastuunjakoa. Haasteista merkittävimmiksi nousivat kiire ja aikatauluongelmat. Viikon toteutustavat vaihtelivat kouluittain, ja sen aikana toteutettuja fyysistä aktiivisuutta lisääviä toimintoja oli yhteensä yli sata. Fyysisen aktiivisuuden päivittäistavoitteen koettiin toteutuneen kaikkien tai lähes kaikkien oppilaiden osalta 74 prosentissa kouluista. Kaikki vastanneet opettajat uskoivat teemaviikosta jäävän kouluunsa pysyviä käytäntöjä, joista yleisimpinä mainittiin välituntiliikuntaan ja liikunnallisiin taukoihin liittyvät toiminnot. Koska useat kouluyhteisön jäsenet olivat osallistuneet järjestelyihin suurella panostuksella, voidaan nähdä, että teemaviikko oli koettu ennen kaikkea koko koulun yhteiseksi projektiksi. Tätä huomiota tukee, että ajanpuutteen aiheuttamien haasteiden vuoksi juuri onnistunutta vastuunjakoa ja hyvää yhteistyötä pidettiin positiivisen asenteen ohella yhtenä merkittävimmistä järjestelyjä helpottaneista tekijöistä. Tämä onkin aiheellista huomioida vastaavia hankkeita ja toimintoja järjestettäessä. Teemaviikon tavoitteena olleen, päivittäisen 60 minuutin fyysisen aktiivisuuden nähtiin toteutuneen valtaosassa kouluista, minkä takia koulun roolia ja mahdollisuuksia lasten ja nuorten päivittäisen liikunnantarpeen täyttämisessä voidaan pitää merkittävinä.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate teachers´ experiences about Täydellinen kouluviikko which was a theme week that concentrated on increasing physical activity during the school days. The theme week was organized in the comprehensive schools of Jyväskylä (n=32) during the Spring semester 2014, and its main aim was that all the pupils spend at least 60 minutes of their school days being physically active. The experiences of the teachers were collected using a questionnaire (n=27). The main areas of interest included finding out which members of the schools were responsible for the week, searching for the factors that either helped or hindered organizing the week, examining what kind of activities the week included, how well the aim of daily physical activity was reached and whether the teachers thought there were customs established during the week that would be continued in their schools in the future. It was found that the teachers leading the week made the arrangements together with the other teachers and pupils. Survey results showed that the main factors that facilitated organizing the week were a positive attitude towards sports in the school, and the cooperation of the teachers and pupils while making the arrangements. The main obstacle to organizing the week was that the teachers were busy with their regular duties and it was challenging for them to find time to plan the week. Each school made unique arrangements for their week, and, all together, there were more than a hundred different activities organized in the participating schools throughout the week. 74 % of the teachers believed that all, or almost all, of the pupils met the target of 60 minutes of physical activity each day. All the survey respondents mentioned some customs that they think will be adopted by their school as a result of the project. Most typically, these involved activities carried out in the breaks between, and during, lessons. It was found that both the teachers and pupils felt that the project was collaborative, as all of them had played a big role in making the arrangements for the week. The teachers were busy and, maybe because of this, it was cooperation and a positive attitude that turned out to be the most helpful aspects of planning. It will be important to pay attention to this when planning projects like this in the future. Most survey respondents believed that the majority of the pupils reached the target of 60 minutes of physical activity in their school. This being so, a conclusion can be drawn that the role played by, and possibilities within schools can be significant in fulfilling the daily requirements for physical activity for the young and children.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherFyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherperusopetus
dc.subject.otherteemaviikko
dc.subject.otheropettajat
dc.subject.otherkyselytutkimus
dc.titleFyysistä aktiivisuutta lisäävän teemaviikon järjestäminen kouluissa : opettajien kokemuksia Jyväskylän Täydellinen kouluviikko -hankkeesta keväällä 2014
dc.title.alternativeOpettajien kokemuksia Jyväskylän Täydellinen kouluviikko -hankkeesta keväällä 2014
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509233242
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKyselytutkimus
dc.date.updated2015-09-23T19:50:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoteemaviikot
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record