Show simple item record

dc.contributor.advisorSuni, Minna
dc.contributor.authorVatja, Iida
dc.date.accessioned2015-09-23T11:22:22Z
dc.date.available2015-09-23T11:22:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47170
dc.description.abstractTutkin kandidaatintutkielmassani yläkoulun suomi toisena kielenä (S2) -opettajien ja erityisopettajien yhteistyötä maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja kuntouttamisessa S2-opetuksessa. Aihe on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä sekä uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet että kolmiportainen tukijärjestelmä edellyttävät opettajilta entistä tiiviimpää yhteistyötä ja osallisuutta (POPS 2014; Ahtiainen ym. 2012: 25–26). S2-opetukseen osallistuvien määrä kasvaa jatkuvasti, ja vaarana on, että suurenevat ja heterogeenistyvät opetusryhmät vievät resursseja laadukkaalta ja eriyttävältä opetukselta (Korpela, Pardo, Immonen-Oikkonen & Nissilä 2013: 10). Tiiviimmällä ja jäsentyneemmällä yhteistyöllä myös S2-opettajien haastaviksi kokemat maahanmuuttajaoppilaiden erityisvaikeuksien arviointi ja sopivien tukimuotojen löytäminen voisivat helpottua (Korpela ym. 2008: 41, 90). Pyrin tutkimuksessani vastaamaan kysymyksiin, millaisia yhteistyön muotoja S2- ja erityisopettaja kielellisten oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja kuntoutuksessa käyttävät ja miten he perustelevat yhteistyön tarvetta. Tutkimukseni linkittyy muihin opettajien yhteistyötä käsitteleviin tutkimuksiin (esim. Salo 2014), ja sen tuloksia on mielekästä vertailla suhteessa S2-opetukselle perusopetuksen opetussuunnitelmassa määrättyihin tehtäviin. Myös yhteistyön työelämäkontekstiin ja moniammatillisuuteen liittyvät tutkimukset ovat oman tutkimukseni kannalta olennaisia (ks. esim. Aira 2012), samoin kuin S2-opetuksen tilannetta Suomessa käsittelevät Opetushallituksen kartoitukset (esim. Kuusela 2008). Käytin aineistonani kahden S2-opettajan puolistrukturoituja teemahaastatteluja sekä Miten monikielisyys kohdataan koulumaailmassa -hankkeen kyselyaineistoa (Latomaa ja Suni 2012). Analyysimenetelmänä mukailin laadullisen sisällön analyysin periaatteita. Yhteistyö näyttäytyi tutkimuksessa ennen kaikkea oppilaan tilannetta koskevien näkemysten vaihtamisena ja vertailuna, ja S2-opettajat kokivat erityisopettajan ensisijaiseksi työparikseen. Yhteistyö koettiin tarpeelliseksi, mutta sen tuloksellisuutta oli haastateltujen mukaan vaikeaa arvioida. Tutkimustulokseni tukevat ajatusta yhteistyön jäsentymättömyydestä, ja ne ohjaavat kiinnittämään enemmän huomiota työnjaon ja tavoitteiden asettelun tärkeyteen.fi
dc.format.extent22
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersuomi toisena kielenä
dc.subject.otheroppimisvaikeudet
dc.subject.otherkielelliset häiriöt
dc.subject.othersamanaikaisopetus
dc.subject.othermaahanmuuttaja-oppilaat
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.titleYläkoulun suomi toisena kielenä -opettajien ja erityisopettajien yhteistyö maahanmuuttajaoppilaiden suomi toisena kielenä -opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509233238
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.date.updated2015-09-23T11:22:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record