Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.authorHaapio, Janne
dc.date.accessioned2015-09-21T15:31:36Z
dc.date.available2015-09-21T15:31:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47154
dc.description.abstractPystytäänkö asiakkaiden sitoutumiseen mobiilipalveluihin vaikuttamaan? Ny-kyään on erittäin tärkeää luoda hyviä asiakassuhteita. Moni kuluttaja on käy-tännössä ”kyllästetty” mainonnalla. Yksi tehokkaimpia tapoja oman yrityksen markkinointiin on erinomaiset asiakassuhteet. Erinomaisten asiakassuhteiden luomiseksi on erityisen tärkeää tarjota asiakkaille heidän haluamansa palvelut. Mobiilipalveluiden käyttäminen on lähtenyt räjähdysmäisesti kasvuun, josta voidaankin päätellä, että asiakkaiden sitouttaminen juuri niihin on erityisen tärkeää. Tähän kysymykseen haen vastausta kandidaatintutkielmassani, jonka toteutan kirjallisuuskatsaukselle tyypilliseen tapaan. Asiakkaan sitouttamisen ympärille rakentuu teoreettinen kokonaisuus. Tämän tutkielman tarkoitus on havainnollistaa tuo kyseinen kokonaisuus. Aluksi tutkielmassa käydään läpi asiakkaaseen liittyvää termistöä, jaetaan asia-kas erilaisiin segmentteihin ja pohditaan mitä eri asiakasryhmien sitouttamises-sa tulee ottaa huomioon. Asiakkaan jälkeinen luku kertoo mobiilipalveluista. Avaan hieman käsi-tystä mitä mobiilin ja ihmisen välinen vuorovaikutus pitää sisällään. Mobiililait-teet pitävät nykyään sisällään myös runsaan määrän erilaisia tekniikoita, joista esittelen muutaman. Mobiililaitteiden monikäyttöisyys onkin yksi suurimmista vaikuttavista tekijöistä asiakkaiden sitoutumiseen. Mobiilipalveluiden jälkeinen luku kertoo siitä tärkeimmästä, eli asiakkai-den sitouttamisesti. Asiakkaiden sitouttaminen koostuu monista pienistä yksi-tyiskohdista. Sitouttaminen on myös tärkeä osa asiakkuudenhallintaa ja sen strategiaa. Sitoutumiseen vaikuttaa vahvasti esimerkiksi asiakastyytyväisyys. Tosin sitoutumisella voi olla asiakkaalle vain taloudellista merkitystä. Monet suuryritykset ovat hoitaneet asiakkaidensa sitouttamisen mobiilipalveluihin kunnialla, joka viestii sen tärkeydestä. Sitoutuneet asiakkaat ovatkin yrityksille lojaaleja ja he ovat yrityksen kannalta myös parhaita mahdollisia asiakkaita. Tutkielmassa on käytetty muutamia havainnollistavia kuvia ja taulukoita. Alkupään asiat ovat enemmän pohjustamista sitouttamista käsittelevää lukua varten.fi
dc.description.abstractIs it possible to affect in customer retention to mobile services? Today it is im-portant to establish good customer relationships. Many consumers are in prac-tice “saturated” with advertisement. One of the most effective ways of market-ing your company is having excellent customer relations. When creating excel-lent customer relationships it is particularly important to provide those kind of services they want. The use of mobile service has growth exponentially, from which it can be concluded that customer retention just is particularly important to them. To this question I’m going to give an answer in my thesis, carried out by a literature review, as a typical. There is a theoretical entity built around customer retention. Purpose of this thesis is to illustrate that particular entity. At first, the thesis goes through the client-related terminology, distributes customers to different segments, and discusses what should be taken into account in customer retention. After the customer this thesis goes through some knowledge about mobile services. The thesis goes through about human mobile interaction. Mobile de-vices also contain many a large number of different techniques, and few of them will be presented. Mobile devices versatility is one of the biggest factors affecting to customer retention. After the mobile services this thesis is going through the retention. Cus-tomer retention is composed of many small details. Retention is also an im-portant part of customer relationship management strategy. Customer satisfac-tion has also a huge effect in customer retention. Although retention can be just economic significance to a customer. Many large companies have taken care of their customer retention to mobile services with honor, which communicates its importance. Committed customers are loyal to the providers, and long term customers are the best possible ones. This thesis uses few illustrative figures and tables. Upstream things are more priming engagement of the chapter about customer retention. The fourth chapter is the most important one.en
dc.format.extent26
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherasiakassuhde
dc.subject.otherasiakassegmentti
dc.subject.otherasiakashankinta
dc.subject.othermobiilipalvelu
dc.subject.othersitouttaminen
dc.subject.otherasiakastyytyväisyys
dc.subject.otherasiakkaan lukitseminen
dc.titleAsiakkaiden sitouttaminen mobiilipalveluihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509213220
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-09-21T15:31:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record