Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorKaaja, Maaria
dc.date.accessioned2015-09-03T20:35:20Z
dc.date.available2015-09-03T20:35:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1494353
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46758
dc.description.abstractAivan tavalliset suomalaiset koululuokat ovat enenevässä määrin monikulttuurisia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luokkahuone-etnografian menetelmin selvittää, miten monikulttuurisuus ilmenee yhdessä suomalaisessa koululuokassa, miten se näkyy luokan vuorovaikutuksessa ja millaisia vaikutuksia sillä on oppilaiden identiteettiin sekä kokemuksiin toiseudesta ja osallisuudesta. Tutkimuksen painopiste on kansainväliseen liikkuvuuteen, etnisyyteen ja monikielisyyteen liittyvässä monikulttuurisuudessa. Oppilashaastattelujen, kirjoitelma-aineiston, havaintojen ja dokumenttien pohjalta suomalaisen koululuokan monikulttuurisesta todellisuudesta piirtyy värikäs kuva, joka heijastelee suomalaista koulumaailmaa ja yhteiskuntaa laajemminkin. Maahanmuuttajuuteen ja Suomen omiin etnisiin ja kielellisiin erityisryhmiin liittyviä kysymyksiä on kasvatuksen ja koulun piirissä tutkittu Suomessa jonkin verran. Usein kuitenkin unohdetaan kaksikulttuuristen ja ulkomailla eläneiden suomalaislasten sekä transnationaalit juuret omaavien oppilaiden tarve tulla nähdyiksi myös monikulttuurisina ja -kielisinä toimijoina. Toisaalta kasvavan monikulttuurisuuden keskellä kantasuomalaiset lapset saattavat kokea osattomuutta, mikä voi johtaa torjuvaan asenteeseen erimaalaisia tai -kulttuurisia ihmisiä kohtaan. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten jokaisen oppilaan identiteettiä ja osallisuutta voisi tukea monikulttuurisuuden ristiaallokossa koulun jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutus koulussa heijastaa opettajien, toisten oppilaiden ja laajemminkin yhteiskunnan asenteita. Kriittisessä monikulttuurisuuskasvatuksessa tästä pyritään tekemään näkyvää. Toiseuteen ja osattomuuteen liittyvät kysymykset ja niitä ylläpitävät rakenteet on tällöin nostettava tarkastelun kohteeksi.fi
dc.description.abstractOrdinary Finnish classrooms are increasingly multicultural. This ethnographic study intends to show how multiculturalism occurs in one Finnish classroom, how it influences interaction in the classroom, and in which ways it impacts the identities of pupils and their experiences of otherness and participation. The study focuses on aspects of multiculturalism related to international migration, ethnicity and multilingualism. The data, obtained through interviews of pupils, texts written by pupils, observations and various documents, presents a colourful picture of the multicultural reality of a Finnish classroom, also mirroring Finnish school life and society on a larger scale. While issues related to immigration and Finnish ethnic and linguistic minorities have been explored to some extent in Finnish educational research, less attention has been paid to bi-cultural children, children with roots in several countries and Finnish global nomads. These children also need to be seen as multicultural and multilingual actors. However, the increase in multiculturalism may also lead Finnish children who have few international contacts to feel they are the "outsiders". This in turn may lead to discriminatory attitudes towards people from other countries and cultures. The key question, thus, is how it might be possible to recognize and support the identities of each individual pupil and encourage every individual's participation amidst the cultural cross-currents of everyday school interaction. Interaction in schools reflects the attitudes of teachers, pupils and society at large. The objective of critical multicultural education is to make this visible. In order to achieve this, experiences of otherness and struggles for recognition and participation must be examined critically.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (166 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.othertoiseus
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.otherkriittinen monikulttuurisuuskasvatus
dc.subject.otherrasismi
dc.titleSuomalaisen koululuokan monikulttuurinen todellisuus : etnografinen tapaustutkimus monikulttuurisuudesta, identiteetin rakentumisesta sekä vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta luokassa
dc.title.alternativeEtnografinen tapaustutkimus monikulttuurisuudesta, identiteetin rakentumisesta sekä vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta luokassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509032805
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2015-09-03T20:35:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysotoiseus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysorasismi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record