Show simple item record

dc.contributor.authorTupala, Maria
dc.date.accessioned2015-09-03T16:14:50Z
dc.date.available2015-09-03T16:14:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1494307
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46756
dc.description.abstractKäsitykset kielen oppimisesta ja opettamisesta ovat muuttuneet kielen rakenteita korostavista näkemyksistä yhä enemmän kommunikatiivisiksi (Abrahamsson 2009). Tämän tutkielman lähtökohtana onkin havainnoida näiden muuttuvien kielikäsitysten heijastumista kielenopettajaopiskelijoiden näkemyksissä selvittämällä, mitä kielitaidon osa-alueita he pitävät kaikista tärkeimpinä. Tutkielma keskittyy toisaalta oppiainekohtaiseen aineenhallintaan, minkä tarkoitus on kartoittaa opiskelijoiden valmiuksia kohdata tulevan työelämän haasteet. Jotta opiskelijoiden sopeutuminen työelämään tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti, tulee heidän luonnollisesti hallita opettamansa kieli mahdollisimman hyvin. Kiviniemen (2000) mukaan aineenhallinta on yksi epävarmuutta aiheuttavista osa-alueista opettajien keskuudessa. Lisäksi tutkimuksen kohteena on tarkastella eroavaisuuksia englannin ja ruotsin opiskelijoiden välillä. Tutkielmalle asetetut tutkimuskysymykset ovat 1) Mitä kielitaidon osa-alueita opiskelijat pitävät kaikista tärkeimpinä opettajan asiantuntijuutta ajatellen? 2) Kuinka itsevarmoja opiskelijat ovat oman kielitaitonsa suhteen? ja 3) Mitä eroavaisuuksia englannin ja ruotsin opiskelijoiden välillä on? Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, jonka tulokset analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelman ja tilastollisen t-testin avulla. Tämän lisäksi avokysymysten tulkinnassa hyödynnettiin sisällönanalyysiä ja aineiston kvantifiointia. Osallistujia tutkimukseen oli 102, joista 50 vastasi kysymyksiin englannin ja 52 ruotsin kielen osalta. Kyselyn tulokset osoittivat, että opiskelijat pitävät kielitaidon osa-alueista tärkeimpinä sosiokulttuurisia taitoja, kun taas formaali kielitaito nähdään vähemmän merkityksellisenä. Opiskelijoiden käsitys omasta aineenhallinnasta näyttäytyi kuitenkin vahvimpana juuri formaalin kielitaidon kategoriassa, mikä on merkittävä tulos kielenopettajakoulutuksen kannalta, mikäli opiskelijoiden sosiokulttuurisia taitoja halutaan kehittää. Opiskelijoiden itsevarmuus oman kielitaidon suhteen oli yleisesti ottaen hyvä, mikä voidaan tulkita osoituksena opettajankoulutuksen toimivuudesta. Osallistujaryhmien välillä havaittiin kuitenkin tilastollisesti merkittävä eroavaisuus, jonka mukaan ruotsin kielen opiskelijoiden käsitys omasta kielitaidosta oli englannin opiskelijoita alhaisempi. Tämä eroavaisuus olisikin sopiva aihe jatkotutkimukselle. Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia opiskelijoiden aineenhallinnan kehittymistä työelämässä valmistumisen jälkeen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlanguage teaching
dc.subject.othersubject teacher
dc.subject.otherexpert
dc.subject.otherproficiency
dc.subject.othercompetence
dc.subject.otherself-efficacy
dc.subject.otherconfidence
dc.titleSubject expertise among teacher students of English and Swedish : the ideal language teacher and self-efficacy beliefs
dc.title.alternativeIdeal language teacher and self-efficacy beliefs
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509032803
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2015-09-03T16:14:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysoitseluottamus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record