Show simple item record

dc.contributor.authorValjus, Kirsi
dc.date.accessioned2015-08-25T07:20:52Z
dc.date.available2015-08-25T07:20:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1493387
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46701
dc.description.abstractViimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että fyysisellä aktiivisuudella on yhteyksiä lasten oppimistuloksiin ja kognitiivisiin taitoihin. Tarkkoja mekanismeja näiden yhteyksien taustalla ei kuitenkaan tunneta. Tutkimustulokset kestävyyskunnon yhteyksistä oppimis-tuloksiin ja kognitiivisiin taitoihin ovat olleet ristiriitaisia. Eri tutkimuksissa kestävyyskuntoa on mitattu eri menetelmillä ja saadut tulokset eroavat sen mukaisesti. Tällaisissa tutkimuksissa ei yleensä ole lainkaan huomiotu motorisia taitoja. Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa tästä aihepiiristä toteuttamalla tutkimus, jossa mitattiin 9–10-vuotiailta lapsilta (N=12) kestävyyskuntoa kahdella eri tavalla sekä motorisia taitoja laajasti. Oppimistuloksista saatiin tietoa mittaamalla tekninen lukutaito sekä laskutaito ja kognitiivisista taidoista mittaamalla päättelykyky sekä teettämällä vanhemmille ns. Viivi-kysely, joka kartoittaa vanhemman käsitystä lapsensa neurokognitiivisesta kehityksestä ja käyttäytymisestä. Työn tilastollisessa osuudessa tutkittiin korrelaatioita kestävyyskunnon ja mitattujen taitojen välillä. Tutkimuksen toisena tarkoituksena oli vertailla eri tapoja arvioida lasten maksimaalista hapenottokykyä pyörätestin perusteella. Kestävyyskunnon suhteen saadut tulokset olivat osittain ristiriitaisia hypoteesin kanssa, kun taas motoristen taitojen suhteen tulokset tukivat hypoteesia. Kestävyyssukkulajuoksutestin tulos ei korreloinut tilastollisesti merkittävästi oppimistulosten tai kognitiivisten taitojen kanssa. Osa pyörätestillä saaduista VO2max-arvioista korreloi tilastollisesti merkittävästi laskutaidon kanssa. Motorisia taitoja mittaavissa testeissä pallonkäsittelytaito oli yhteydessä luku- ja laskutaitoon. Lisäksi parempi tulos näppäryystestissä oli yhteydessä parempaan lukutaitoon ja pienempiin ongelmiin toiminnanohjauksessa. Tutkimuksen koehenkilöjoukko oli liian pieni ja homogeeninen, jotta olisi voitu saada luotettavia tuloksia kestävyyskunnon yhteyksistä oppimistuloksiin ja kognitiivisiin taitoihin. Kuitenkin jo näinkin pienessä koehenkilöjoukossa oli nähtävissä motoristen taitojen yhteyksiä oppimistuloksiin ja kognitiivisiin taitoihin. Tutkimuksen toissijaisena tarkoituksena oli vertailla eri tapoja arvioida lasten maksimaalista hapenottokykyä pyörätestin perusteella. Saatujen tulosten perusteella on mahdotonta sanoa, mikä käytetyistä tavoista olisi käyttökelpoisin. Menetelmien pätevä vertailu vaatisi varsinaisen validointitutkimuksen, mitä ei toteutettu tämän tutkimuksen puitteissa.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (110 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleKestävyyskunnon ja motoristen taitojen yhteydet lasten oppimistuloksiin ja kognitiivisiin taitoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508252750
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.date.updated2015-08-25T07:20:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysokognitiiviset taidot
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysooppimistulokset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record