Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorVahvaselkä, Mikko
dc.date.accessioned2015-08-19T07:32:23Z
dc.date.available2015-08-19T07:32:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1492864
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46648
dc.description.abstractVahvaselkä, Mikko. Oppilaiden erilaiset tarpeet koulun mielekkyyskokemusten näkökulmasta. Erityispedagogiikan pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2015. 81 sivua. Julkaisematon. Tässä pro gradussa tutkin millaisille asioille peruskoulunsa päättävät nuoret antoivat merkityksiä koulunkäynnin mielekkyyden kannalta. Työn teoriakehyksessä määrittelin mielekkyyden motivaationa, osallisuu-tena, kouluun kiinnittymisenä ja kouluhyvinvointina. Nämä neljä tekijää limit-tyivät vahvasti toisiinsa, joskin mikä tahansa neljästä tekijästä yksinäänkin tuotti koulupudokkuudelle vastakkaista voimaa. Toteutin tämän laadullisen tutkimuksen pohjaten hermeneuttis-fenomenologiseen tieteenfilosofiaan. Minulla tutkijana oli ilmiöstä oma ennak-kokäsitykseni, jonka kirjoitin näkyväksi työhön perustelemalla ratkaisuni. Teo-riaohjaava sisällönanalyysi mahdollisti sekä aineiston läpikäymisen ilman vah-vaa teoriakehystä, että pelkästään mielenkiintoisten ilmiöiden esiinnostamisen. Nuoret vaativat haastatteluissa omaa opiskelua ja elämää koskevaan pää-töksentekoon mukaan pääsemistä, omaan tulevaisuuteen liittyvää suuntaa opinnoille, mahdollisuutta opetella aikuisen roolia ja perusteluja sille, miksi asioita tehdään niinkuin tehdään. He olivat valmiita tekemään töitä itselleen. Tulkintojeni mukaan alakoulu vastaa vielä melko hyvin oppilaidensa tar-peisiin. Tämä vastaavuus näyttää katoavan ala- ja yläkoulun nivelvaiheessa. Oppilaiden ja opettajiien, opettajien kautta myös koulun, ja oppilaiden välimatka pitenee yläkouluun siirryttäessä, vaikka oppilaat näyttävät kaipaavan entistäkin läheisempää kontaktia opettajiinsa. Ratkaisuksi ehdotetaan läheisempää opettajasuhdetta, ja koulun pitämistä jatkuvassa muutoksessa oppilaiden tarpeiden mukaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.titleOppilaiden erilaiset tarpeet koulun mielekkyyskokemusten näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508192701
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-08-19T07:32:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokoulunkäynti
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysotarpeet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record