Show simple item record

dc.contributor.advisorPirkkalainen, Henri
dc.contributor.authorKoivistoinen, Sami
dc.date.accessioned2015-08-16T15:21:49Z
dc.date.available2015-08-16T15:21:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46622
dc.description.abstractTässä tutkielmassa käsitellään sosiaalista mediaa virtuaalitiimien sisäisenä viestintävälineenä. Yritykset ovat ottaneet sosiaalisen median osaksi sisäistä viestintäänsä ja muuta strategista toimintaa. Virtuaalitiimeille, joille viestintä tiimien jäsenten kesken on erittäin tärkeää, sosiaalinen media on hyvä apuväli-ne puheluiden ja videokonferenssien ohella. Aihetta motivoi tutkimaan sen ajankohtaisuus ja vähäinen suomenkielinen tutkinta. Tutkielmassa pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, minkä kaltaisia sosiaalisen median sovelluksia virtuaalitiimit käyttävät päivittäisessä sisäisessä viestinnässään ja millaisia ominaisuuksia niiltä toivotaan. Samalla tutkimuksessa pyritään vastaamaan siihen, millaisia hyötyjä virtuaalitiimit mahdollisesti saavat käyttäessään sosi-aalista mediaa apunaan sisäisessä viestinnässään. Sen lisäksi pohditaan sen luomia haasteita. Tutkimuksessa havaittiin, että millaisia ominaisuuksia sosi-aalisen median palveluilta toivotaan ja millaisia palveluita käytetään virtuaa-listen tiimien päivittäisessä toiminnassa. Toinen tärkeä löytö oli se, kuinka oi-kean sosiaalisen median palvelun löytäminen voi vaikuttaa miltei yhtä tehok-kaasti tiimin toimintaan, kuin keskustelu kasvotusten. Kolmas tärkeä tutki-muksen löytö oli se, kuinka kansainväliset virtuaaliset tiimit voivat työsken-nellä kellon ympäri sosiaalisen median palveluiden avulla. Tutkimuksessa tultiin myös siihen johtopäätökseen, että hyödyllisimmät sosiaalisen median palvelut, joita virtuaalitiimit voivat käyttää sisäisessä viestinnässään ovat luon-teeltaan sellaisia, missä on hyvien viestintäkeinojen lisäksi sisällönjako ja sisäl-löntuotannon ominaisuuksia. Virtuaalitiimit hyötyvät sosiaalisen median käy-töstä sisäisessä viestinnässään monin tavoin. Oikein käytettyinä sosiaalinen media sisäisenä viestintävälineenä tuo organisaatioille mittavia kustannushyö-tyjä. Sosiaalinen media ei voi kuitenkaan korvata kasvokkain tapaamisia tii-mien jäsenien kesken.fi
dc.description.abstractThis thesis deals with the social media on virtual teams as an inner communica-tion tool. Companies have adopted social media as part of their internal com-munication and other strategic activities. For the virtual teams communication among team members is very important and social media is a great device for calls and video conferencing in addition. The subject was motivated to study its topicality and a minor in Finnish investigation. This study seeks to answer the questions as to the type of social media applications, virtual teams in their daily internal communications, and what kind of features from them virtual teams hope. At the same time, the study attempts to answer it, what the benefits of virtual teams may receive when using social media help of internal commu-nications. In addition to considering the challenges created by social media tools. The study found out that what features of social media services virtual teams need and what kind of services are used in virtual teams' daily opera-tions. Another important discovery was how the right social media service find-ing, may can be effective communication tool as the conversation face to face. The third important research discovery was how the international virtual teams can work around the clock with the help of social media services. The Study also came to the conclusion that most useful social media services virtual teams can use its internal communications are of such a nature, which is also good means of communication content distribution and content production capabili-ties. Virtual teams benefit from the use of social media in internal communica-tion in many ways. If used correctly, social media as an internal communica-tion tool brings organizations significant cost benefits. However social media can’t replace face to face meetings between team’s members.en
dc.format.extent32
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.othervirtuaalitiimi
dc.subject.othersisäinen viestintä
dc.subject.otherviestintä
dc.titleSosiaalinen media virtuaalitiimien sisäisessä viestinnässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508162669
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-08-16T15:21:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record