Show simple item record

dc.contributor.advisorTorppa, Minna
dc.contributor.authorJousenkylä, Outi
dc.date.accessioned2015-08-09T18:44:55Z
dc.date.available2015-08-09T18:44:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1492817
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46577
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää tukeeko nopeutettu lausetasoinen tietokoneharjoitusohjelma lukemissujuvuutta ja lukemismotivaatiota sellaisilla 3.-6. -luokkalaisilla, joilla on haasteita lukemissujuvuudessa (n = 46). Aineisto kerättiin keväällä 2013 Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hankkeessa. Useampaan kuin yhteen mittauskertaan osallistui 373 lasta. Lukutaidon kehittyminen on usean tekijän summa. Lukemisen pulmista, lukemissujuvuuden pulmat ovat Suomessa tyypillisimpiä. Lukemissujuvuuden harjaannuttamisesta suomen kaltaisissa säännönmukaisissa kielissä on kuitenkin vielä vähän tietoa. Lisäksi tietokonepohjaisia harjoitteita on vähän. Niiden avulla lukemisnopeutta voitaisiin tehostaa yksilöllisesti ja resurssitehokkaasti. Tutkimuksessa selvitettiin tukiko interventio lukemissujuvuuden kehitystä, yleistyikö kehitys muihin lukemistehtäviin sekä saavuttivatko interventioon osallistuneet lapset ikätovereitaan lukemissujuvuutta mittaavissa tehtävissä. Lisäksi tarkasteltiin kehittyikö interventioon osallistuneiden lasten lukemismotivaatio mittausten aikana. Tutkimusasetelma koostui alku-, väli-, loppu- ja seurantamittauksesta sekä kahdesta kolmen viikon interventiojaksosta. Tietokoneharjoiteohjelmassa edistymistä tarkasteltiin sekä nopeuttamattoman että nopeutetun alku- ja loppumittauksen osalta parittaisen t-testin avulla. Tietokoneharjoitteiden lukemisnopeus kehittyi mittausten välillä sekä nopeuttamattomana että nopeutettuna. Interventioon osallistuneiden lukemissujuvuutta tarkasteltiin myös Lukilasse -sanalistan ja eläinaiheisten tekstien avulla. Näistä vain Lukilassen tulokset osoittivat selvää lukemissujuvuuden kehittymistä. Siirtovaikutusta muihin lukemisen tehtäviin ei havaittu. Kontrolliryhmän lukemismotivaatio oli myönteisempi niin koulutehtävien kuin vapaa-ajan lukemisenkin osalta kuin koeryhmällä. Kummankin interventioryhmän motivaatio kohoaa silloin kun he saavat intervention tarjoamaa tukea. Muutoin interventioryhmien motivaatio laskee. Joukossa on kuitenkin yksilöitä, joiden lukemismotivaatio on viimeisellä mittauskerralla korkeampi kuin mitä se alussa oli. Aiempien tutkimusten perusteella harjoittelun tulisi olla pitkäjänteistä, jotta lukemissujuvuuden kehittyminen ilmenisi myös harjoittelun ulkopuolisissa konteksteissa. Tämän tutkimuksen interventiojaksot olivat suhteellisen lyhyet, mutta lasten lukunopeus kehittyi kuitenkin selvästi. Joukosta kuitenkin löytyi myös lapsia, joiden lukemissujuvuus ei kehittynyt. Syitä voi olla useita ja jatkossa olisi hyvä tarkastella myös ns. oppimisen vastustajien tukikeinoja. Tehokkaista lukemissujuvuuden harjoitusmenetelmistä tarvitaan lisää tutkimustietoa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (46 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinterventiotutkimus
dc.subject.otherlukemissujuvuus
dc.subject.otherlukemismotivaatio
dc.subject.othernopeutettu lukeminen
dc.subject.othertietokoneavusteinen lukemisharjoittelu
dc.titleTietokoneavusteisen nopeutetun lukemisharjoittelun vaikutus lukemissujuvuuteen ja -motivaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508092630
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-08-09T18:44:56Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysosujuvuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysotietokoneavusteinen opetus
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record