Show simple item record

dc.contributor.advisorTörmä, Elina
dc.contributor.authorVirtanen, Emmi
dc.date.accessioned2015-06-24T21:02:54Z
dc.date.available2015-06-24T21:02:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476727
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46410
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitän yhteisopettajuuden toteutumista opettajien ajat-telussa ja toiminnassa. Lisäksi selvitän, miten opettajat ajattelevat oppilaiden hyötyvän yhteisopettajuudesta inklusiivisessa luokassa. Yhteisopettajuus il-miönä on yhteiskunnan sosiaalisissa rakenteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi ajankohtainen ja opettajien hyvinvointia ja jaksamista ajatellen tärkeä. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Keräsin tutkimusai-neiston yksilöhaastatteluin kesällä 2014. Haastattelin inklusiivisen perusope-tuksen luokan luokanopettajaa ja erityisluokanopettajaa koskien heidän yhteis-opettajuutensa toteutumista. Käytin tutkimuksessani aineistolähtöistä sisällön-analyysiä. Tutkimuksestani käy ilmi, että tutkimani opettajat kokevat yhteis-opettajuuden myönteisenä. Opettajien toimivan yhteisopettajuuden taustalla ovat yhteiset arvot ja kasvatuskäytänteet. Opettajat käyttävät luokassaan yhteis-toiminnallisia opetusmenetelmiä. He ajattelevat yhteistoiminnallisten oppimis-tapojen harjaannuttavan oppilaiden sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Lisäksi he kokevat inklusiivisen oppimisympäristön myönteisenä oppilaan yhteisöllisyy-den tunteen kokemista ja itsetuntoa ajatellen. Tutkimustuloksista käy ilmi, että inklusiivisessa luokassa sosiaaliset ja akateemiset taidot nähdään rinnakkain kulkevina ja yhtä tärkeinä oppimisen tavoitteina.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinkluusio
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.subject.otheryhteisopettajuus
dc.subject.otheryhteistoiminnallisuus
dc.subject.otheryhteistoiminnallinen oppiminen
dc.titleYhteisopettajuuden toteutuminen inkluusioluokassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506252434
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-06-24T21:02:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysoyhteistoiminnallisuus
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record