Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorMattila, Juuso
dc.date.accessioned2015-06-17T09:18:14Z
dc.date.available2015-06-17T09:18:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476194
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46344
dc.description.abstractViestintä erilaisissa online-kanavissa on nykypäivänä yleinen tapa olla vuoro-vaikutuksessa tuttujen, mutta myös tuntemattomien henkilöiden kanssa. Verkkovälitteinen suusanallinen viestintä, eWOM-viestintä on noussut digitaalisessa maailmassa tärkeäksi markkinointivälineeksi yrityksille. eWOM-viestintä ja online-suosittelu on osa jokapäiväistä vuorovaikutusta arvostelusivustoilla, so-siaalisissa verkkoyhteisöissä, blogeissa, sisällönjakosivustoilla sekä muissa sosi-aalisen median kanavissa. eWOM-viestintä on tärkeää kaikille organisaatioille, se viestittää yritykselle kuluttajien asenteista ja mielipiteistä tuotteita tai palve-luja kohtaan. Kuluttajien asenteet ja mielipiteet ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta. Tässä tutkimuksessa on tutkittu eWOM-viestinnän jakamiseen johtavien motivaatioiden taustatekijöitä. Tutkimuksen pääpaino on eWOM-viestinnän motivaatiotekijöiden tutkiminen viestin lähettäjän näkökul-masta. Tutkimuksessa on tutkittu myös suljetun ja avoimen online-kanavan erojen vaikutusta jakaa eWOM-viestintää sekä tutkittu negatiivisen ja positiivi-sen eWOM-viestinnän eroja jakamisen motivaation kannalta. Tutkielmassa on ensin esitelty aiempaa kirjallisuutta eWOM-viestinnästä ja sen jakamisen moti-vaatiotekijöistä. Tämän jälkeen on esitelty empiirinen laadullinen tutkimus eWOM-viestinnän jakamisen motivaatiotekijöistä, joka on rajattu koskemaan vapaalaskuvälineiden ja –brändien eWOM-viestintää viestin lähettäjän näkö-kulmasta. Haastatteluaineisto on kerätty teemahaastatteluina ja haastatellut henkilöt ovat suomalaisia vapaalaskijoita. Haastatellut valittiin yhtä lukuun ottamatta suomalaisesta suljetusta vapaalaskuaiheisesta Facebook-ryhmän jä-senistöstä. Tutkimustulokset tukevat kirjallisuudessa löydettyjä tuloksia motivaatiotekijöistä jakaa eWOM-viestintää erilaisissa online-kanavissa. Kaikki tämän tutkimuksen viitekehyksessä esitellyt motivaatiot esiintyivät tämänkin tutkimuksen haastatteluissa. Tutkimuksessa löydettiin uusia motivaatiotekijöitä, joita aiemmassa kirjallisuudessa ei ole mainittu, kuten sponsorointi ja harhauttaminen.fi
dc.description.abstractCommunication in different online platforms has become a common way for people to interact with their own common connections but it has also become a place for interacting with new previously unknown people. Electronic word of mouth communication (eWOM) has become important marketing tool for com-panies in the digitalized world. eWOM communication and online recommen-dation are a part of our everyday interaction through review sites, social net-working sites, blogs, content sharing sites, and many other social media plat-forms. eWOM communication is important for all organizations. It communicates consumers' attitudes and opinions toward products or services to compa-nies. Consumer attitudes and opinions are important factors in the company's success. This research studies the motivation factors of sharing eWOM commu-nications. The focus of this research is on the motivation factors of eWOM communications from the sender perspective. This research also studies the dif-ference of influence between closed and open online platform sharing eWOM communication and influence of the eWOM valence. The first part of this pre-sents the previous research literature of eWOM-communication and motivation of sharing eWOM. The second part of this study presents an empirical qualitative research of eWOM motivation factors. Empirical part is limited to freeride skiing equipment and the freeride skiing brands. The data was collected with theme interview and the interviewees were Finnish freeride skiers. The interviewees were selected from closed Finnish freeride community Facebook group. The results of this research support the earlier literature of motivation factors to share eWOM in online platforms. The same motivation factors presented in the framework that was used for this research are all presented in the interviews of this research. This research also found new motivation factors that were not mentioned in the previous literature, such as sponsorship and misleading.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (65 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othereWOM
dc.subject.otherverkkoympäristö
dc.subject.othermotivaatiotekijä
dc.subject.otheronline-kanava
dc.subject.otheronline-suosittelu
dc.subject.othereWOM
dc.subject.othermotivation factor
dc.subject.otheronline platform
dc.subject.otheronline recommendation
dc.titleVapaalaskuvälineiden ja -brändien eWOM-viestinnän motivaatiotekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506172353
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2015-06-17T09:18:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoverkkomainonta
dc.subject.ysoviraalimarkkinointi
dc.subject.ysoverkkoympäristö
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoverkkoviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record