Show simple item record

dc.contributor.advisorLouhivuori, Jukka
dc.contributor.authorToivonen, Jutta
dc.date.accessioned2015-05-28T16:00:15Z
dc.date.available2015-05-28T16:00:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1474606
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46111
dc.description.abstractSuomessa koulutusta ovat tukemassa opetussuunnitelmat, jotka ovat laillisia ja valtakunnallisia ohjenuoria opettajalle. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat uusiutuneet 1900- luvulla vallitsevien kasvatusideologioiden, opettajankoulutuksen kehityksen ja yhteiskunnallisten tilanteiden myötä. Lukiotasolla vuoden 1977 tarkkasisältöinen opetussuunnitelma ohjasi opettajaa noudattamaan tarkasti opetussuunnitelmaa ja jakamaan tietoa sen mukaisesti. Vuoden 1994 lukion opetussuunnitelma näytti sen sijaan uutta suuntaa; konstruktivistisen suunnitelman taustalla nähtiin opettajan pedagoginen vapaus ja opiskelijan vahva osallistuminen oman oppimisensa ohjaamisessa. Myös vuoden 2003 opetussuunnitelma jatkoi konstruktivistisella otteella, määritellen kuitenkin hieman enemmän kurssisisältöjä. Koska nykyinen lukion musiikin opetussuunnitelma antaa paljon pedagogisia vapauksia, opetusta on mahdollista toteuttaa monella tavalla. Laadullinen tutkimukseni selvittääkin, kuinka kaikille lukiolaisille pakollista musiikin 1. kurssia on mahdollista toteuttaa. Tutkimustani varten haastattelin neljää työssä olevaa lukion musiikinopettajaa puolistrukturoidulla haastattelumuodolla. Haastattelun tuloksia analysoin musiikkikasvatuksen pääfilosofioihin ja konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen peilaten. Tarkoituksenani oli myös selvittää, mitä haastateltavat ajattelevat nykyisestä opetussuunnitelmasta, mahdollisesti aikaisemmista opetussuunnitelmista ja millaisena he näkevät lukion musiikinopetuksen tulevaisuudessa. Tutkimukseni osoitti, että haastateltavat pitävät nykyisen opetussuunnitelman suomista pedagogisista vapauksista. Kokenein opettaja näki selkeän muutoksen omassa opettajan roolissaan aikaisemmasta tiedonvälittäjästä nykyiseen ohjaajan rooliin. Haastattelujen pohjalta oli nähtävissä, että praksiaalinen, toiminnallinen ajattelu on olennaisessa osassa ja esteettinen ajattelu opetuksessa on monin tavoin väistynyt. Haastateltavien opetuksessa näkyi samoja asioita, mutta heidän opetuksensa myös poikkesi monin tavoin. Opetussuunnitelman sisältöjä toteutettiin heidän opetuksessaan usein eri tavoin. Haastateltavat totesivatkin, että omien vahvuuksien käyttäminen on oleellista. Eräs haastateltavista sanoi korvaavansa tulevaisuudessa opetuskirjat kokonaan iPad-sovelluksilla. Myös muut opettajat olivat luopuneet kokonaan tai osin opetuskirjan käytöstä. He totesivat, että opetus muuttuu koko ajan ja sitä on hyväkin päivittää tasaisin väliajoin. Varsinkin kokeneimmat opettajat painottivat myös konstruktivistista, oppilaslähtöistä näkökulmaa suunnittelussa ja opetuksessa. 1. kurssin päätehtävinä nähtiin haastateltavien mukaan positiivisten kokemuksien antaminen ja se, että oppilaat innostuisivat musiikista ja musiikin harrastamisesta, sekä musiikillinen yleissivistäminen. Osittain kurssi nähtiin myös johdantona muille musiikin kursseille. Haastateltavat painottivat käytännön tekemistä ja varsinkin irrallisen teorian minimoimista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.otherkäytäntö
dc.subject.otherlukio
dc.subject.otheresteettinen- ja praksiaalinen musiikkikasvatuksen filosofia
dc.subject.otherkonstruktivistinen oppimiskäsitys
dc.titleSuunnitelmasta käytäntöön : miten lukion musiikinopetusta toteutetaan opetussuunnitelman pohjalta?
dc.title.alternativeMiten lukion musiikinopetusta toteutetaan opetussuunnitelman pohjalta?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505282097
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-05-28T16:00:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysokonstruktivismi
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record