Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Antti
dc.contributor.authorIlmola, Riina
dc.date.accessioned2015-05-07T10:55:31Z
dc.date.available2015-05-07T10:55:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473307
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45807
dc.description.abstractMoni liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelija joutuu opintojensa aikana pohtimaan, minkälaisiin työtehtäviin he voivat koulutuksensa myötä päätyä, ja tulevaisuuden suunta on mahdollisesti vielä valmistumisen jälkeenkin epäselvä. Myös nykyisten työmarkkinoiden luonne saattaa herättää epävarmuutta työllistymistä ajatellen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmasta vuosien 2000–2014 aikana valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet työelämään. Lisäksi tutkittiin, miten liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutus vastaa työelämän vaatimuksia ja minkälaiset edellytykset koulutus on luonut liikunta-alan asiantuntijuudelle. Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimusaineisto kerättiin loppuvuodesta 2014. Valmistuneilta kysyttiin heidän nykyiseen työhönsä liittyviä asioita, kuten työnantajatahoa, työn vaatimia taitoja sekä palkkausta. Lisäksi selvitettiin valmistuneiden kokemuksia koskien heidän koko työuraansa sekä näkemyksiä liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen kehittämiseen liittyen. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 87 valmistunutta vastausprosentin ollessa 82,9. Tutkimusta voidaan pitää kokonaistutkimuksena sen kattaessa riittävän suuren osan koko perusjoukosta. Analyysi pohjautui kuvailuun, vertailuun ja tulkintaan prosenttiosuuksien, frekvenssien ja ristiintaulukointien avulla. Vastanneista 86,2 % oli vastaushetkellä työelämässä. Heistä 70,4 % työskenteli liikunta-alalla ja loput 29,6 % jollakin muulla alalla. Julkisen sektorin palveluksessa toimi 43,8 % vastanneista, kun taas kolmannella sektorilla työskenteli 29,4 % vastanneista. Yksityiselle sektorille oli puolestaan työllistynyt 26,8 % vastanneista. Valtaosa työpaikoista sijaitsi pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Keskimääräisen bruttopalkan tyyppiarvo oli 2 500–3 300 euroa kuukaudessa. Tärkeimpiä työssä vaadittavia taitoja olivat organisointitaito sekä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito. Tyytyväisimpiä vastanneet olivat nykyisessä työssään vaikuttamismahdollisuuksiin ja työolosuhteiden joustavuuteen. Eniten tyytymättömyyttä herättivät puolestaan etenemismahdollisuudet ja palkkaus. Koko työuraa ajatellen keskeisimpiä työllistyvyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat työkokemus, esiintyminen työhaastattelussa sekä työharjoittelupaikka. Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen parhaana puolena pidettiin sen laaja-alaisuutta ja monipuolisuutta. Keskeisimpinä kehitysehdotuksina esiin nousivat talousosaamisen ja käytännönläheisyyden lisääminen koulutukseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusta. Julkisen sektorin tarjoamien työpaikkojen osuus suhteessa kolmanteen ja yksityiseen sektoriin on pienentynyt, mikä on tarpeellista huomioida myös tulevia opetussuunnitelmia laadittaessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyöllistyminen
dc.subject.otherliikunta-ala
dc.subject.otherkorkeakoulutus
dc.subject.othertyöura
dc.titleKorkeakoulutuksesta liikunta-alan muuttuville työmarkkinoille : liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmasta vuosina 2000-2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään
dc.title.alternativeLiikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmasta vuosina 2000-2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505071758
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.date.updated2015-05-07T10:55:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.yso2000-luku
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysoliikunta-ala
dc.subject.ysokorkea-asteen koulutus
dc.subject.ysotyöura


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record