Show simple item record

dc.contributor.advisorTaina Rantanen
dc.contributor.advisorAnne Viljanen
dc.contributor.authorTietäväinen, Helena
dc.date.accessioned2015-05-07T10:50:06Z
dc.date.available2015-05-07T10:50:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473294
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45806
dc.description.abstractKoettu terveys on laajalti käytetty mittari epidemiologisissa ja psykologisissa tutkimuksissa. Sen on todettu ennustavan tulevaa terveyttä, palvelujen käyttöä ja elossa säilymistä ja kuolemaa. Siitä lähtien kun Mossey ja Saphiro1982 havaitsivat koetun terveyden toimivan kuolleisuuden ennustajana, aiheesta on tehty paljon tutkimuksia. Myöhemmät tutkimukset ovat vahvistaneet Mosseyn ja Saphiron tulokset. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten koettu terveys ennustaa jäljellä olevaa elinaikaa eri-ikäisillä miehillä ja naisilla. Tutkimuksen aineistona käytettiin Ikivihreät-projektin aineistoa, joka kerättiin vuonna 1988 Jyväskylässä ja otoksen henkilöitä seurattiin 18.12.2013 asti. Haastatteluun osallistui 589 kotona asuvaa 1904 – 1913-syntynyttä miestä ja naista. Nyt he kaikki ovat kuolleet, joten heidän elinikänsä ovat tiedossa. Aluksi aineistoa tarkasteltiin frekvenssien ja ristiintaulukoinnin avulla. Koettua terveyttä jäljellä olevan elinajan ja pitkäikäisyyden ennustajana (elossa ainakin 90 ikävuoteen asti) analysoitiin lineaarisella ja binäärisellä logistisella analyysillä. Haastatteluhetkellä tutkittavat olivat 74–84-vuotiaita. Keskimääräinen kuolin ikä oli 86- vuotta. Miehistä 18 % ja naisista 36 % eli yli 90-vuotiaaksi. Osallistujista alkumittauksissa terveytensä arvioi hyväksi 33 %, keskinkertaiseksi 40 % ja huonoksi 27 %. Haastatteluhetkellä vanhemmat henkilöt pitivät terveyttään parempana kuin nuoremmat. Koettu terveys ennusti tässä tutkimuksessa jäljellä olevaa elinaikaa senkin jälkeen, kun ikä vuonna 1988, sukupuoli, koulutus, ammatti, kroonisten sairauksien lukumäärä, tupakointi ja liikuntaharrastuneisuus oli vakioitu. Hyvä koettu terveys ennustaa pidempää jäljellä olevaa elinaikaa ja pitkäikäisyyttä ikääntyneillä miehillä ja naisilla.fi
dc.description.abstractSelf-rated health is widely used measure in epidemiological and psychological studies. It has been stated to predict future health, use of health services and survival and mortality. Since Mossey and Saphiro 1982 observed that self-rated health predicts mortality there has been a lot of studies of self-rated health. These later studies have confirmed the results of Mosey and Saphiro. The purpose of this study was to investigate if self-rated health predicts the remain-ing lifetime among older men and women. The data in this study are from Evergreen research project, conducted in 1988 at Jyväskylä and subjects followed for vital status until 18.12.2013. The data consist of 589 home-dwelling men and women, who were born in 1904 – 1913 and all of whom had died before the end of follow-up and consequently their life-span is known. First data were analysed by computing frequencies and cross-tabulations. Self-rated health as a predictor of remaining length of life and longevity (surviving at least to 90 years of age) was analysed with linear and binary lo-gistic regression model. In 1988 participants were 74 – 84 years old. They died at the average age 86 years. 18.4 % of the men and 36.3 % of the women lived at least to 90 years of age. Of participants 36.2 % rated their health as good, 40.4 % as average and 26.8% as poor. At the baseline older persons rated health better than the younger ones. Self-rated health predicted the remaining lifetime in this study even after adjustments for age at 1988, gender, occupation, education, number of the chronic illnesses, smoking, drinking and exercise. Good self-rated health predicts remaining length of life and longevity among older men and women.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (29 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoettu terveys
dc.subject.otherjäljellä oleva elinaika
dc.subject.otherikä
dc.subject.othersukupuoli
dc.titleKoettu terveys jäljellä olevan elinajan ennustajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505071757
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2015-05-07T10:50:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysokoettu terveys
dc.subject.ysoelinaika
dc.subject.ysoikä
dc.subject.ysosukupuoli
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record