Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen,Hannu
dc.contributor.authorTervo, Pirkko
dc.date.accessioned2015-05-04T14:48:33Z
dc.date.available2015-05-04T14:48:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473141
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45764
dc.description.abstractTiivistelmä Tervo Pirkko. ONKO FYYSISELLÄ MINÄKUVALLA YHTEYTTÄ PSYYKKISIIN PULMIIN? Erityispedagogiikan pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos. Ohjaaja: Hannu Savolainen Kevät-2015 66 sivua Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, onko fyysisellä minäkuvalla yhteyttä psyykkisiin pulmiin ja onko tämä yhteys erilaista tytöillä ja pojilla. Fyysinen minäkuva jakautuu tässä tutkimuksessa kahteen osa-alueeseen, minäkuvaan koskien fyysistä ulkonäköä ja fyysisiä kykyjä. Psyykkisien pulmien indikaattorina käytettiin sekä opettajien että oppilaiden arviota. Tutkimuksessani on valmis aineisto (ISKE-verkosto) ja tämän tutkimuksen taustateoriana on Marshin minäkäsitysteoria. Tutkimuksen aineisto on kerätty viidennen luokan oppilailta, n = 588, joista opettajat arvioivat psyykkisiä pulmia osalla heistä (n= 273). Aineistoa on käsitelty tilastollisin menetelmin. Muuttujien välisiä yhteyksiä on tarkasteltu korrelaatiokertoimella ja regressioanalyysillä. Tulokset: Tulosten mukaan fyysinen ulkonäkö ja fyysiset kyvyt ovat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä sekä oppilaan että opettajan arvioimiin psyykkisiin pulmiin. Minäkuvan osa-alueiden ja psyykkisten pulmien välisessä yhteydessä havaittiin myös eroja tyttöjen ja poikien välillä. Pojilla fyysisen ulkonäön yhteys itsearvioituihin psyykkisiin pulmiin oli voimakkaampi kuin vastaava yhteys tytöillä, vaikka tytöilläkin juuri tämä yhteys oli voimakkain. Regressioanalyysin perusteella havaittiin erityisesti fyysisten kykyjen selittävän opettajan arvioimia psyykkisiä pulmia. Oppilaan arvioimissa psyykkisissä pulmissa vahvempi selittäjä oli fyysinen ulkonäkö. Erityisopetuksen ja sukupuolen kontrollointi ei kummassakaan tapauksessa muuttanut selitysastetta merkittävästi. Erityisopetus oli selvästi suurempi selittäjä opettajan arvioimiin psyykkisiin pulmiin ja selitti niitä tilastollisesti merkitsevästi. Sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkittävää osuutta psyykkisiin pulmiin.fi
dc.description.abstractAbstract Tervo Pirkko. IS THE PHYSICAL SELF-CONCEPT CONNECTED WITH PSYCHOLOGICAL PROBLEMS? Special Education Master’s Thesis in University of Jyväskylä. Faculty of Pedagogy Supervisor Hannu Savolainen Spring 2015 66 pages The aim of this study is to find out whether the physical self-concept is connected with psychological problems and if the connection is different between boys and girls. In this study physical-self-concept is divided into two subareas, physical appearance and physical ability. Evaluations by both teachers and pupils were used as indicators of psychological problems. In this study material has been collected in (ISKE-project) from fifth graders (n=588), for some of which their teachers (n=273) assessed psychological problems. Background theory used is self-concept theory of Marsh. Data has been subjected to statistical analysis. Results indicated that physical appearance and physical abilities are statistically significantly connected with both pupils’ and teachers’ assessment of psychological problems. Gender differences were detected in the connection of areas of self-concept and psychological problems. The connection between physical appearance and psychological problems was stronger for boys than girls although the connection for girls was also strong. Regression analysis highlighted importance of physical abilities in teachers’ assessment. Physical appearance was stronger contributor for students’ assessment. Controlling for special education and gender did not significantly influence coefficient of determination. Special education was clearly more important determiner for teachers. Gender wasn’t statistically significant.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherminäkäsitys
dc.subject.otherfyysinen ulkonäkö
dc.subject.otherfyysiset kyvyt
dc.subject.othermasennus
dc.subject.otherahdistuneisuus
dc.titleOnko fyysisellä minäkuvalla yhteyttä psyykkisiin pulmiin?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505041715
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-05-04T14:48:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysoulkonäkö
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoahdistus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record