Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.advisorKostiainen, Emma
dc.contributor.authorKeränen, Saara
dc.contributor.authorKunnari, Anna
dc.date.accessioned2015-04-29T15:44:07Z
dc.date.available2015-04-29T15:44:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473771
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45743
dc.description.abstractTämä tutkimus on kartoitus Jyväskylän luokanopettajaopiskelijoiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelija-aineksesta. Olemme selvittäneet tämän opiskelijaryhmän perustietoja sekä ominaisuuksia. Iän, sukupuolen ja siviilisäädyn lisäksi sisällytimme perustietoihin perhetaustan sekä koulutustaustan. Näiden perustietojen lisäksi tutkimme ryhmän uskonnollista vakaumusta sekä poliittista kantaa, harrastuneisuutta sekä vapaa-ajan viettoa sisältäen henkisen hyvinvoinnin näkökulman. Lopuksi selvitimme myös luokanopettajaopiskelijoiden päihteiden käyttöä, erilaisiin rikkeisiin syyllistymistä sekä seksuaalikäyttäytymistä. Luokanopettajat ovat tärkeä osa yhteiskunnan rakennetta. He toimivat tulevien täysivaltaisten yhteiskunnan jäsenten kasvattajina. Yhteiskunnan muuttuessa on tärkeää tutkia myös sen eri rakenteita. Jotta voimme joskus tehdä tutkimusta syistä ja seurauksista sekä uusia olemassa olevia käytänteitä, pitää meidän ensin tehdä yleiskartoittavaa ilmiötä kuvaavaa tutkimusta. Tämän tapaista luokanopettajaopiskelijoiden ominaisuuksia kuvailevaa tutkimusta ei aikaisemmin olekaan tehty. Tutkimuksemme on määrällinen kuvaileva otantatutkimus, jonka olemme toteuttaneet ennalta strukturoidulla kyselylomakkeella. Aineisto kerättiin paperisilla kyselylomakkeilla massaluennolla, jolla oli läsnä 63 Jyväskylän luokanopettajakoulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Aineiston koodasimme manuaalisesti numeromuotoon IBM SPSS Statistics -analyysiohjelmaan. Tämän jälkeen selvitimme aineistosta prosentuaalisia jakaumia tutkittavan ryhmän ominaisuuksista. Näitä jakaumia esittelemme tulokset osiossa niin sanallisesti kuin kuvaavilla diagrammeilla ja taulukoilla. Taustatiedoiltaan luokanopettajaopiskelijat ovat naisvaltainen pääasiassa 19-22-vuotiaista naimattomista ja lapsettomista henkilöistä koostuva ryhmä. Ryhmä on hyvin yhteneväinen perhe- ja koulutustaustoiltaan. Lapsuuden perhemuodoista yleisin on ydinperhe ja asumismuodoista omakoti- tai rivitalo. Vanhemmat ovat suurimmalla osalla keskituloisia. Melkein kaikki luokanopettajaopiskelijat ovat koulutustaustaltaan ylioppilaita, lisäksi koulumenestys on ollut pääsääntöisesti hyvää. Koska yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti ja oppilasaines kouluissa on aina vain heterogeenisempää, pitää myös opettaja-aineksemme muuttua ja kyetä vastaamaan tähän muutokseen. Eri uskonnot valtaavat alaa myös suomessa ja opettajalla tulisi olla kykyä vastata näihin haasteisiin. Suurin osa luokanopettajaopiskelijoista kuuluu evankelisluterilaiseen seurakuntaan ja määrittelee itsensä tapakristityiksi. Kansalaisvaikuttamisen tärkeys on hetken hiljaiselon jälkeen noussut taas pinnalle myös koulumaailmassa. Koululaitoksemme pitäisi pystyä kasvattamaan itsenäisiä ja ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, joilla on selkeä käsitys ja kiinnostusta kansalaisvaikuttamiseen sekä yhteiskunnassa toimimiseen. Yli puolella tämän hetken luokanopettajaopiskelijoista ei kuitenkaan ole minkäänlaista poliittista kantaa eikä kukaan heistä ole koskaan toiminut aktiivisesti politiikassa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleKeitä me olemme? : kartoitus ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden koulutus- ja perhetaustasta, uskonnollisesta vakaumuksesta, poliittisesta kannasta sekä hyvinvoinnista
dc.title.alternativeKartoitus ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden koulutus- ja perhetaustasta, uskonnollisesta vakaumuksesta, poliittisesta kannasta sekä hyvinvoinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504291692
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-04-29T15:44:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysouskonnollisuus
dc.subject.ysovakaumus
dc.subject.ysoperhetausta
dc.subject.ysokoulutustausta
dc.subject.ysopoliittisuus
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysohyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record