Show simple item record

dc.contributor.advisorSinikka Kaartinen
dc.contributor.authorLiuttu, Krista
dc.contributor.authorPasanen, Saara
dc.date.accessioned2015-04-20T06:09:28Z
dc.date.available2015-04-20T06:09:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472609
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45671
dc.description.abstractLiuttu, K. & Pasanen, S. 2015. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksemme tarkoituksena oli tarkastella, miten vanhemman osallisuus näyttäytyy lapsen matematiikan opiskelun tukemisessa. Tutkimuksen kohteena olivat erityisesti vanhempien antama tuki ja heidän käyttämänsä erilaiset tukimuodot. Tämän lisäksi tutkimme sitä, kuinka vanhempien omat kokemukset vaikuttavat lapsen tukemiseen matematiikan opiskelussa, mitä vanhemmat ajattelevat koulun antamasta tuesta matematiikan suhteen sekä minkälaisia kehitysideoita vanhemmilla on tukemiseen liittyen. Lähestymme tutkimusta sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Tutkimuksemme on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla syksyllä 2014. Tutkimuksen aineisto muodostuu kuuden eri vanhemman haastattelusta. Haastattelujen vastaukset analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa haastattelujen vastaukset teemoiteltiin ja kategorisoitiin. Tutkimustuloksemme osoittavat, että tärkeimmiksi tukimuodoiksi nousivat yhdessä tekeminen, kiinnostus ja vanhempien läsnäolo. Positiivisella asenteella ja kehumisella nähtiin myös olevan suuri merkitys lapsen tukemiseen. Konkretia, teknologian käyttö sekä yhteydenpito kodin ja koulun välillä olivat vanhempien mielestä suuressa roolissa lapsen tukemisen edistämisessä. Vanhemmat toivoivat osaavansa antaa lapselle tarpeeksi aikaa ja mahdollisimman monipuolista tukea. Tutkimuksen tulokset antavat niin opettajille kuin vanhemmillekin tietoa siitä, millaisia tukimuotoja kotona käytetään matemaattisten taitojen opettelemiseen ja kuinka lapsen tukemista voitaisiin vielä kehittää. Tutkimuksen kautta saadaan käsitystä siitä, mitä vanhemmat ajattelevat koulun antamasta tuesta. Tulosten perusteella voidaan valottaa lapsen sosiaalisen verkoston antaman tuen merkitystä matematiikan opiskeluun.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiokulttuurinen oppiminen
dc.title"Hei auta mua laskemaan" : vanhemman osallisuus lapsen matematiikan opiskelussa
dc.title.alternativeVanhemman osallisuus lapsen matematiikan opiskelussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504201622
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-04-20T06:09:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record