Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorLaukkanen, Meri
dc.date.accessioned2015-04-17T10:19:08Z
dc.date.available2015-04-17T10:19:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472401
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45656
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden pystyvyyden kokemuksia sekä käsityksiä tiedoistaan ja taidoistaan liikunnanopetuksen toteuttamiseen. Kiinnostuneita ollaan myös siitä, millaiset ympäristötekijät yhdistyvät opiskelijoiden pystyvyyskuvaukseen. Lisäksi kuvataan, millaisena luokanopettajaopiskelijat kokevat koulutuksesta saadut valmiudet. Tarkoitus ei ole yleistää tuloksia laajaan joukkoon, vaan ymmärtää syvällisesti muutaman opiskelijan kokemusmaailmaa. Tutkimus toteutettiin vertailuasetelmalla niin, että tutkimusjoukko koostuu sekä liikuntaan erikoistuneista että erikoistumattomista luokanopettajaopiskelijoista. Tutkimusote on fenomenologis-hermeneuttiseen tieteen teoriaan perustuen laadullinen, ja aineisto kerättiin kahdeksalla puolistrukturoidulla haastattelulla. Aineisto analysoitiin ja teemoiteltiin laadullista sisällönanalyysia hyödyntäen. Kuvauksia tarkastellessa ilmeni, että liikunnalliselta taustaltaan monipuoliset ja opetuskokemusta omaavat opiskelijat kuvasivat vahvempaa luottamusta omaan liikunnanopettajuuteensa. Koulutustaustasta riippumatta liikuntaa vähän opettaneet, vähän harrastaneet tai ikäviä välillisiä kokemuksia omaavat opiskelijat epäilivät enemmän omia kykyjään liikunnanopettajana. Yleisesti ottaen hyvä liikunnan aineenhallinta yhdistyi erikoistuneilla myönteisempään pystyvyyskuvaukseen liikunnanopetuksessa. Vahvuuksiksi koettiin kasvatuksellisen puolen taidot sekä organisointitaidot ja heikkouksiksi puolestaan oppilasarvioinnin toteutus ja erilaisten oppijoiden kohtaaminen. Liikuntaan erikoistumattomat ja liikunnan perusopinnot suorittaneet osoittivat tyytymättö- myyttään yliopiston liikunnanopintoihin, kun pitkän sivuaineen suorittaneet kokivat koulutuksesta saadut valmiudet erittäin myönteisesti. Opiskelijoiden kuvauksia tarkastellessa tulkittiin, että luokanopettajakoulutuksen liikunnan opintojen järjestäjät voisivat pohtia erityisesti liikuntaan erikoistumattomien opiskelijoiden koulutuksen sisältöjä.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyden kokemuksia liikunnanopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504171601
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2015-04-17T10:19:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record