Show simple item record

dc.contributor.advisorSaloviita, Timo.
dc.contributor.authorKarjalainen, Hanna
dc.date.accessioned2015-04-15T09:06:47Z
dc.date.available2015-04-15T09:06:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472189
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45637
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Karjalainen, Hanna. 2015. Opettajaopiskelijan ammatti-identiteetti pedagogiikan, didaktiikan ja aineenhallinnan ammattilaisena. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajiksi ja erityisopettajiksi opiskelevien ammatti-identiteettiä. Opettajan ammatti-identiteetin nähdään juontuvan siitä, miten hän arvottaa aineenhallintaa, pedagogiikkaa ja didaktiikkaa ammatissaan. Tutkimuksessa selvitetään, mitä opetuksen osa-aluetta opettajaopiskelijat pitävät ammatissaan tärkeimpänä: aineenhallintaa, pedagogiikkaa vai didaktiikkaa. Lisäksi tarkastellaan miten valitut tekijät, sukupuoli, opetuskokemus ja sivuaineopinnot, tähän vaikuttavat. Tutkimus on määrällinen ja aineisto koottiin kyselylomakkeen avulla. Ai-neisto kerättiin syksyllä 2013 Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen syventävien opintojen tutkimusmetodiikan ja -viestinnän kurssin oppimistyö-nä. Tutkimukseen osallistui 67 opiskelijaa. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Koko vastaajajoukkoa tarkasteltaessa opettajaopiskelijat pitivät pedagogiikkaa tärkeimpänä osana työtään ja aineenhallintaa vähiten tärkeänä. Suku-puolella havaittiin olevan yhteys opiskelijoiden ammatilliseen identiteettiin. Miehet pitivät aineenhallintaa tärkeämpänä, kuin naiset. Naiset kokivat miehiä useammin pedagogiikan opetuksen tärkeimmäksi osaksi. Miehet pitivät kaikkia kolmea opetuksen osa-aluetta yhtä tärkeänä, naiset korostivat pedagogiikkaa. Aineenhallintaa he pitivät vähiten tärkeänä. Opetuskokemuksen ja ammatti-identiteetin välillä ei havaittu olevan yhteyttä. Sivuaineopintojen suhteen eroa havaittiin vain kahden sivuaineryhmän välillä. Avainsanat: opettajaopiskelija, ammatti-identiteetti, pedagogiikka, didaktiikka, aineenhallinta fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropettajaopiskelija
dc.subject.otherammatti-identiteetti
dc.subject.otherpedagogiikka
dc.subject.otherdidaktiikka
dc.subject.otheraineenhallinta
dc.titleOpettajaopiskelijan ammatti-identiteetti pedagogiikan, didaktiikan ja aineenhallinnan ammattilaisena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504151589
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-04-15T09:06:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysodidaktiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record