Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorAromäki, Mika
dc.date.accessioned2015-03-25T13:43:17Z
dc.date.available2015-03-25T13:43:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1468813
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45560
dc.description.abstractVieraiden kielten opetus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa (AMK) on tiettyjen erityispiirteidensä vuoksi jossain määrin ainutlaatuista rinnastettuna kielten opiskeluun muissa suomalaisissa oppilaitoksissa. Näitä erityispiirteitä ovat mm. opetussuunnitelmien yleisluonteisuus ja opettajien vapaus kurssien toteuttamisessa. Tämän tutkimuksen prioriteettina oli selvittää ammattikorkeakoulujen kielten opettajien näkemyksiä työstään liittyen esim. siihen, miten edellä mainittu vapaus koetaan, sekä mitä keinoja opettajat käyttävät tarjotakseen vaatimukset täyttävää opetusta eri alojen opiskelijoille. Opettajia pyydettiin myös kertomaan mitä ammatillisesti suuntautunut kielten opiskelu heidän mielestään tarkoittaa ammattikorkeakoulun kontekstissa. Lisäksi tutkimukseen kerättiin AMK-opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kieliopinnoistaan ammattikorkeakoulussa liittyen pääasiassa siihen, onko heidän vastaanottamansa opetus vastannut heidän mielestään sille asetettuja tavoitteita. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu eurooppalaisen korkeakoulutuksen sekä suomalaisen AMKpedagogiikan periaatteista ja ammatillisesti suuntautuneen kielten opiskelun ominaispiirteistä. Samankaltaisilla painotuksilla toteutettua aiempaa tutkimusta aiheesta ei ollut löydettävissä. Työ on monimetoditutkimus, jossa on hyödynnetty sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen teoriapohjaa. Aineisto kerättiin opettajien osalta puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin kahdessa kolmen opettajan ryhmässä ja opiskelijoiden osalta sähköisen kyselylomakkeen kautta, johon saatiin kriteerit täyttäviä vastauksia yhteensä 163 kappaletta. Kaikki tutkimuksen osallistujat tulivat samasta oppilaitoksesta. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat nauttivat työnsä luonteesta ja arvostivat vapauttaan kurssien toteuttamisessa. Kurssisuunnittelussa käyttämistään keinoista opettajat mainitsivat mm. alalta mahdollisesti julkaistujen oppikirjojen tarkastelun, tiedon etsimisen internetistä sekä kollegoiden tuen. Opettajat kokivat, että painoarvo kielten opiskelulla ammattikorkeakoulussa on elinikäistä oppimista tukevien taitojen vahvistamisella. Opiskelijat puolestaan olivat pääosin tyytyväisiä saamaansa kielten opetukseen. Joidenkin opiskelijoiden vastauksissa nousi esiin toive enemmälle ammattisanaston painottamiselle opiskelussa. Kehitystoiveina opiskelijat mainitsivat myös mm. alakohtaiset opetusryhmät sekä opiskelijoiden lähtötason yhtenäistämisen esim. valmennuskurssien keinoin. Nämä kohdat nousivat esiin myös opettajien vastauksissa.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (103 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.title"Mä nautin siitä vapaudesta mikä meillä on" : language teaching in universities of applied sciences
dc.title.alternativeLanguage teaching in universities of applied sciences
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201503251508
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2015-03-25T13:43:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysoammattikieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record