Show simple item record

dc.contributor.advisorSuni,Minna
dc.contributor.authorMähönen, Elina
dc.date.accessioned2015-01-20T19:16:53Z
dc.date.available2015-01-20T19:16:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465356
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45134
dc.description.abstractTerveydenhuoltoalan ammattilaisten työperusteisen maahanmuuton lisääntymisen myötä lääkärien ammatillinen kielitaito on noussut tärkeäksi keskustelunaiheeksi. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on kuvata erään maahanmuuttajalääkärin kokemuksia ammatillisen kielitaidon omaksumisesta ja suomen kielen käytöstä työssä sekä näkemyksiä maahanmuuttajalääkärien kielikoulutuksen kehittämisestä. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Informanttina on noin neljä vuotta Suomessa työskennellyt venäjää äidinkielenään puhuva maahanmuuttajataustainen anestesialääkäri, josta käytetään peitenimeä Sergei. Aineistoa tarkastellaan sisällönanalyysin avulla dialogisessa ja sosiokulttuurisessa viitekehyksessä. Tutkimusprosessi alkoi osana Jyväskylän yliopiston Suomi työkielenä -tutkimusta (2008–2010) ja jatkui Suomi työkielenä: sosiokognitiivinen näkökulma maahanmuuttajien ammatilliseen kielitaitoon -tutkimus-hankkeessa (2011–2013). Tulosten perusteella suomen kielen taidolla on anestesialääkärin työssä tärkeä merkitys, koska siinä ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa työtoverien ja potilaiden kanssa. Sergei oli opiskellut suomea kielikursseilla noin vuoden; puoli vuotta lähtömaassa ja puoli vuotta Suomessa. Halua opiskeluun olisi ollut enemmänkin, mutta sopivia kielikursseja ei ollut tarjolla. Varsinkin ammattikielen opetukselle olisi ollut tarvetta. Enimmäkseen suomen kielen ja erityisesti ammatillisen kielitaidon omaksuminen olivat Sergein oman kokemuksen mukaan tapahtuneet työtehtävissä toimiessa. Alkuvaiheessa suomen kielen kanssa oli töissä hyvin vaikeaa ja tukena eri kielenkäyttötilanteissa toimivat englanti, sanakirja ja työtoverit. Selviytymiskeinoina kielellisissä ongelma-tilanteissa olivat myös kiertoilmaisujen ja elekielen käyttäminen sekä toistaminen. Sergei koki kielitaitonsa kehittyneen neljän työvuoden aikana paljon kaikilla kielitaidon alueilla. Hän kuvasi oppineensa suomea töissä jatkuvasti, esimerkiksi kuunnellessaan aluksi vierestä työtoverien ja potilaiden välistä keskustelua kirjaten samalla sanoja muistiin, keskustellessaan potilaiden ja työtoverien kanssa tai lukiessaan ammattikirjallisuutta ja potilastietoja. Kielenoppimisessa korostuvat voimakkaasti sosiaalinen vuorovaikutus ja työtovereiden tarjoama osaavamman tuki. Keskusteleminen potilaiden kanssa, potilastietojen lukeminen tai sanelun tekeminen onnistuivat ensin heidän tuellaan ja sen jälkeen vähitellen itsenäisemmin. Tärkeässä roolissa ovat olleet varsinkin muut venäjää osaavat maahanmuuttajalääkärit ja -hoitajat. Haastatteluhetkellä Sergei selviytyi työssään kielellisesti jo suhteellisen hyvin. Hänen mielestään maahanmuuttajalääkäreille tarvittaisiin omia kielikursseja, joilla opetettaisiin lääkärin työssä tarvittavaa ammatillista kieltä. Kielikursseilla kannattaisi esimerkiksi harjoitella työhön liittyviä vuorovaikutustilanteita ja toteuttaa opetusta myös työpaikalla. Tuloksia voidaan hyödyntää maahanmuuttajalääkärien ammatillisen kielitaidon arvioinnin ja kielikoulutuksen kehittämisessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (155 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatillinen kielitaito
dc.subject.othermaahanmuuttajalääkäri
dc.subject.othertyöperusteinen maahanmuutto
dc.subject.othertoisen kielen oppiminen
dc.subject.otherdialogisuus
dc.subject.otherterveydenhuolto
dc.titleMaahanmuuttajalääkärin kokemuksia ammatillisen kielitaidon kehittymisestä : "no se mun kurssi oli töissä"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501201153
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2015-01-20T19:16:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysolääkärit
dc.subject.ysotyöperäinen maahanmuutto
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record