Show simple item record

dc.contributor.advisorMatthies, Aila-Leena
dc.contributor.advisorKoskela, Helky
dc.contributor.authorMäkelä, Katja
dc.date.accessioned2015-01-08T09:57:50Z
dc.date.available2015-01-08T09:57:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465102
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45034
dc.description.abstractSuomen sekä muiden EU-maiden haasteena on ikääntyvä väestökanta ja sen mukanaan tuomat vanhusten hoivaan liittyvät kysymykset. Eliniän nousu on johtanut ikärakenteen muuttumiseen; työikäisen väestön määrä vähenee ja ikäihmisten määrä kasvaa. Sosiaa-lialan ammattialaisena olen seurannut aiheesta käytyä keskustelua eri maissa. Suomessa tämän haasteen ratkaisemiseen liittyviä keskusteluita käydään paljolti taloudellisesta näkö-kulmasta. Huomioni kiinnittyi Tanskaan, jossa vanhustenhoivaan vaaditaan elämänlaatua. Tanskalaisessa vanhustyön tutkimuksessa ja lainsäädännössä elämänlaatu nähdään tärkeä-nä asiana. Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia etnografian avulla, mistä asioista elämänlaatu koostuu tutkimassani tanskalaisessa vanhainkodissa. Vastauksia tähän tutkimuskysymykseeni etsin havainnoimalla, keskustelemalla, haastattelemalla sekä valo- ja videokuvaamalla. Tutki-mus on aineistolähtöinen ja se on analysoitu sisällönanalyysilla. Tämän tapaustutkimuksen kautta on tavoitteena ymmärtää, mitkä ovat tanskalaisen vanhustenhuollon keskeiset arvot. Teoreettisena lähtökohtana tässä tutkimuksessa on elämänlaatu vanhustenhoidossa sekä siihen liittyvät elementit. Tällaisiksi määrittelin tanskalaisen Ældrekomissionen (2012) raporttia mukaillen seuraavat käsitteet: valta, osallistuminen, elämyksellisyys ja viihtyi-syys, asukkaat keskiössä ja koti vanhainkodissa. Tutkimukseni perusteella sain selville, että tässä tanskalaisessa vanhainkodissa ikäihmisten elämänlaatu on hoivatyön lähtökohtana. Henkilökunta on koulutettu vanhuuspedagogiikan osaajiksi. Tämän johdosta asukkaiden toimintakykyyn ja itsemääräämisoikeuteen kiinnite-tään huomiota. Asukkaat ovat osallisia omassa elämässään. Elämyksellisyyteen ja viihtyi-syyteen on panostettu huomattavan paljon. Tämä näkyi viihtyisinä sisä- ja ulkotiloina sekä viihtyisänä ilmapiirinä. Vanhuksilla on myös paljon tekemistä, joka koostuu arkipäivän askareista elämyksiin. Tanskalainen hygge on vahvasti läsnä. Näiden vanhusten elämä jatkui normaalina elämänä myös vanhainkotiin muuttamisen jäl-keen. He asuvat omissa, tilavissa asunnoissaan ja heidän toimintakykyään tuetaan voima-varojen kartoituksen ja kuntoutuksen avulla. Heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioite-taan, he ovat edelleen oman elämänsä subjekteja. Keskeisin johtopäätökseni oli, että valta säilyi vanhuksilla itsellään eikä siirtynyt läheisille tai hoitotyöntekijöille.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherElämänlaatu
dc.subject.otheritsemääräämisoikeus
dc.subject.othervanhus
dc.subject.otheretnografia
dc.subject.otherelämyksellisyys
dc.subject.otherympä-rivuorokautinen hoiva
dc.titleVanhuus ilman vallankaappausta : etnografinen tapaustutkimus tanskalaisesta vanhainkodista
dc.title.alternativeEtnografinen tapaustutkimus tanskalaisesta vanhainkodista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501081047
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2015-01-08T09:57:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysoelämyksellisyys
dc.subject.ysohoivatyö
dc.subject.ysovanhustenhuolto
dc.subject.ysovanhainkodit
dc.subject.ysoTanska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record